Araştırmaya göre göz hareket ettiğinde kulak zarı da hareket ediyor.

0
484

Duke Universitesi nörobilim araştırmacılarına göre göz hareketleri kulak zarı hareketine sebep oluyor. Yapılan araştırmada baş pozisyonu sabit tutulduğunda ortamda bir ses olmasa dahi, gözlerin bir tarafa doğru hareket ettirilmesi kulak zarında titreşimler oluşmasına sebep oldu.

Araştırmada şaşırtıcı bir şekilde, kulak zarı titreşimleri göz hareketinden hemen önce titreşmeye başladı. Bunun sebebi, beyin içerisinde göz ve kulak hareketlerinin aynı motor komutlar ile beraber tetiklenmesidir.

“Beyin sanki ‘Gözleri hareket ettireceğim, dur hemen kulaklara haber vereyim’ diyor” 

Jennifer Groh
Duke Üniversitesinde Norobiyoloji, Psikoloji ve Nörobilim dalı profesörü 

İnsanlarda ve al yanaklı maymunlarda yapılan deneyler sonucunda, beynin işitme ve görme fonksiyonları ile ilgili yeni bulgulara ulaşılmıştır. Bu çalışmanın işitme bozukluklarının ve kalabalık içerisinde konuşmayı takip etme zorluğunun anlaşılmasında yeni kapılar açacağı düşünülüyor.

Konu hakkında yapılan araştırma National Academy of Sciences’da yayınlandı.

Gözlerin ve kulakların beraber çalışarak etrafımızdaki uyarımlara tepki verdiğini biliyoruz. Birçok insan konuşan kişinin yüzüne bakma ve dudak okumayla konuşmayı daha kolay anlar. Bununla birlikte görsel ipucu ile işitsel uyarıcı arasındaki uyumsuzluğun bir çeşit işitsel/ görsel ilizyon yarattığı da bilinmektedir. Örneğin McGurk Etkisi olarak adlandırılan ilizyonda bir kişinin /ga/ hecesini sesletmesi video ile görsel olarak sunulmakta fakat işitsel olarak sunulmamaktadır. Bu görsel sunum /ba/ hecesinin işitsel olarak sunulmasıyla birleştirilmektedir. /ga/ hecesinin artikülasyonunu izlemek /ba/ hecesiyle işitsel olarak birleştiğinde kişi sesi /da/ hecesi olarak algılamaktadır. Gerçekte /ba/ olan ses, görsel ve işitsel ipuçları arasında uyumsuzluk yaratıldığı için yanlış algılanmıştır. Video izlemeden gözlerinizi kapatarak sesi tekrar dinlediğinizde /ba/ sesi tekrar duyulabilir olur. 

https://today.duke.edu/2018/01/when-eyes-move-eardrums-move-too
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+eardrums+move+when+the+eyes+move%3A+A+multisensory+effect+on+the+mechanics+of+hearing

Bir Cevap Yazın