Asimetrik İşitme Kaybı Olan Yetişkinlerde İşitme Kaybı ve Yaşam Kalitesi: Bimodal Uyarımın Faydaları

0
712

Asimetrik işitme kaybında bimodal (işitme cihazı ve koklear implant kombinasyonu) uyarım, odyometrik sonuçları kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir. Sanhueza ve arkadaşları yaptıkları araştırmada bimodal uyarım kullanan hastaları, tek taraflı koklear implant (CI) kullanıcıları ile işitme kaybındaki değişiklikler ve yaşam kalitesi açısından karşılaştırdılar.

Asimetrik işitme kaybı olan 31 hasta (Grup 1) çalışmaya dahil edildi. Hastalar işitsel rehabilitasyon uygulanan kulaklarının işitme seviyeleri göz önünde bulundurularak üç grupta incelendi:

  • 500- 4000 Hz saf ses hava yolu işitme eşik ortalaması 41 ila 70 dB HL arasında olanlar 
  • 71 ila 80 dB HL arasında olanlar 
  • 81 ila 90 dB arasında olanlar

Tek taraflı koklear implant kullanıcısı ve bilateral çok ileri derecede sensorinöral işitme kaybına sahip 30 hasta kontrol grubunu oluşturdu. Çalışma ve kontrol gruplarının işitme kaybı ve yaşam kalitesi değerlendirmeleri: Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit (APHAB), Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale (SSQ) ve Health Utilities Index (HUI) anketleri uygulanarak yapıldı ve tüm katılımcılar iki yıl boyunca bu değerlendirme periyodik olarak tekrarlanmak suretiyle takip edildi.

Asimetrik işitme kaybı olan gruptaki bimodal stimulasyonu kullanan hastalar APHAB anketinde istatistiksel olarak belirgin olumlu sonuçlar gösterdiler. SSQ anketinde de bulgular bimodal uyarımdan daha fazla fayda görüldüğü yönündeydi. HUI anketinde de bimodal uyarım sonuçları control grubuna göre daha iyiydi. Bimodal uyarım uygulanan çalışma grubunda 500- 4000 Hz saf ses hava yolu işitme eşik ortalaması 41 ila 70 dB HL arasında olanlar her üç ankette de en iyi sonucun elde edildiği grup oldu.

Araştırmacılar bimodal uyarım, özellikle işitme cihazı uygulanan taraftaki işitme kaybı derecesi 70 dB HL’in altında olduğunda, işitme kaybının olumsuz etkilerini azaltığını ve yaşam kalitesini yükseltiğini bildirmektedir.

https://www.advancedotology.org/eng/ozet/1358/100/Abstract

Bir Cevap Yazın