Bir pediatrik danışmanlık aracı “My World”

0
479

IDA enstitüsü birey odaklı işitme sağlığı felsefesi içerisinde işitme sağlığı profesyonellerine, herkese açık araçlar ve kaynaklar sunan kar amacı olmayan bir kuruluştur.

Ida  Enstitüsü çocukların işitme kayıpları hakkındaki görüş açılarını genişletmek, çocukları işitmeyle ilgili müdahalede aktif bir rol arkadaşı haline getirmek amacıyla işitme sağlığı profesyonellerine bir danışmanlık aracı olan “My World”‘ü sunmaktadır.

Birleşik Krallık’ta (BK) faaliyet gösteren “The Ear Foundation”, bu aracın çocuklar ve profesyoneller üzerindeki etkinliği üzerine bir rapor yayınladı. Rapor BK ve Belçika’da faaliyet gösteren Odyologlardan edinilen bilgilerle oluşturuldu. 

Kuruluşa göre araç hakkındaki görüşler ezici bir çoğunlukla olumlu. Katılımcıların %100’ü çocukların aracı eğlenceli bir oyun olarak bulduklarını bildirdi. Problemlerin çözümündeki etkinlik açısından katılımcıların %87’si olumlu görüş bildirdi. Belirlenen hedeflere ulaşmada %92 oranında başarı bildirildi. “My World”​ Pediatrik Danışmanlık Aracına IDA Enstitüsünün web sayfasına üye olunarak ulaşılabilir.

Ida Institute: My World

.My World helps children express their experiences with hearing loss. It can help you uncover information about the child’s communication patterns, reinforce positive behavior, and develop strategies for daily challenges.​ https://idainstitute.com/toolbox/my_world/

Ear Foundation Releases Report Detailing Benefits of Ida Institute’s ‘My World’ Pediatric Counseling Tool – Hearing Review

My World uses play theory to help children describe their experiences with hearing loss.

http://www.hearingreview.com/2017/11/ear-foundation-releases-report-detailing-benefits-ida-institutes-world-pediatric-counseling-tool/

Bir Cevap Yazın