Çağlar Boyunca Orta Kulak Enfeksiyonları

0
772

YUVARLAK MASA: Müzik & İşitme

5 Şubat, 2017 Hearing Review 

Yazar:  Kenneth Einhorn, MD

Çeviri: Sıdıka CESUR

EOM halen antibiyotiğin en sık reçete edildiği enfeksiyon olmaya devam ediyor.  

Konu başlığı işitme, müzik ve çocuk olduğunca akut otitis media ve otitis media’nın da dikkate alınması gerekmektedir.

İşte çağlar boyunca kulak enfeksiyonlarına genel bir bakış…

 Akut otits media (AOM), sadece Amerika’da değil dünya çapında da yaygın bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Çoğunlukla küçük çocuklarda görülen AOM sıklıkla 6- 24 ayları arası bebeklerde görülüyor veyaş arttıkça görülme sıklığı azalıyor. Ancak bazen, büyük çocuklarda, ergenlik çağındaki çocuklar ve yetişkinlerde de görülebiliyor.Amerika’da her yıl yaklaşık 22 milyon kişi Akut Otit Medianedeni ile hekimlere başvuruyor.

Yıllar sonra AOM’ nın görülme sıklığını etkileyen pek çok risk faktörü tanımlanmıştır. İlk olarak AOM’ lı çocukların büyük çoğunluğunda açık bir fiziksel kusur bulunmadığı kaydedilirken, östaki tüp fonksiyonunu ya da yapısını bozan durumlar, yarık damak dudak, kraniofasiyal anomaliler ve Down Sendromu gibi durumların AOM görülme sıklığını artırdığı belirtilmiştir. İmmünolojik yapı bozuklukları (Örn: AİDS ) da tekrarlayan AOMenfeksiyonlarının gelişimi için büyük bir risk faktörü olarak görülmektedir.

Bilinmeyen nedenlerle AOM görülme sıklığı erkeklerde kadınlardan daha fazla görülmektedir. İlk enfeksiyon atağının başlama yaşı tekrarlayan AOM’ nin güçlü bir öngörücüsüdür. 3 ya da 3 aydan daha uzun süre anne sütü ile beslenen bebeklerde AOM görülme risk azalmaktadır.Yerli Amerikalılar , Birincil Milletler, Alaskanlar, Kanadalılar ve diğer Aborjin gruplar oldukçayüksek oranda AOM insidansına sahiptir.

Çocukların büyük çoğunlukla gündüz bakım evlerine yerleştirilmeleri solunum yolu bakterilerine daha fazla maruz kalmasına neden olduğundan büyük ihtimalle AOM insidansını da artırmaktadır. Gündüz bakım evlerinde kalan çocuklar evde bakım gören çocuklardan daha sık ya da şiddetli AOM atağına sahip olma eğilimi göstermektedir. Ayrıca, sigara dumanı, hava kirliği ve belli atmosferik koşullara maruz kalma da AOM riskinin arttırmasında etkilidir.

Yoksulluk durumu da tekrarlayan AOM nin şiddeti ve sıklığı ile yüksek oranda ilişkili bulunmuştur. Bunun yanı sıra kalabalık, zayıf hijyen ve beslenme, sağlık hizmetleri ve ilaçlara sınırlı erişim olası risk faktörler arasında yer almaktadır. Daha fazla sağlık hizmetine ulaşım daha fazla tanılanma ve kayıtlı hasta anlamına geldiğinden sağlık hizmetlerine erişim oranı arttığında tekrarlayan AOM oranı da artması, sigortalı olanlarda olmayanlara göre daha fazlaAOM meydana gelmesi muhtemeldir. AOM efüsyonlu otitis media (EOM) ile aynı süreçlere sahip bir hastalık gibi gözükse de aslında bir birinden ayrılmaktadır.AOM otalji, iritasyon ve ateş gibiinflamatuar semptomların hızlı başlangıç göstermesi ile karakterize hastalıkken otisis media da bu bulgular görülmemektedir. AOM muayene bulguları timpanik membranın şişmesi kabarması ve olası perforasyonu ile ilişkili bir orta kulak efüzyonunu içermektedir. EOM ise akut inflamasyona işaret eden herhangi bir bulgunun olmadığı bir orta kulak efüzyonudur. Her ikisinde de orta kulak efüzyonun varlığına bağlı ortaya çıkan en belirgin semptom işitme kaybıdır. Orta kulak efüzyonu çocuklardaki işitme kaybının en yaygın nedenidir. Ortalama 25 dB lik bir işitme kaybına neden olmakla birlikte bu kayıp hafifle orta dereceye kadar değişebilmektedir. Bazen işitme kaybı diğer semptomların iyileşmesinden sonra bile devam edebilmektedir. Çocukların % 70′ inde hastalığın başlangıcından 2 hafta sonraya, % 40’ında 1 ay sonraya,%10′ unda 3 ay sonra kadar sürdüğü görülmektedir.

AOM komplikasyonları bazı durumlarda oldukça şiddetli olabilmektedir ancak çok nadir olarak ölümcüldür. Bunlar bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan enfeksiyonlar ve işitsel komplikasyonlardır.

Otitis medianın tedavisi bu makalenin kapsamı dışında olsa da antibiyotik kullanımının AOM’li çocukların tedavisi ve prognozu bakımından önemli olduğu belirtilmelidir. Antibiyotiğin gelişinden önce AOM küçük çocuklar için tedavisi sınırlı ciddi bir hastalık olarak görülmektedydi. Geçmiş yıllarda en yaygın tedavi çeşitli azizlerin isminin verildiği kuyulardan alınan suyun kulağa uygulanmasıydı. 1932’de Bellevue Hastanesindekitüm çocukların %27’si AOM ve onun enfeksiyöz komplikasyonlarına sahip çocuklardan oluşuyordu. Mastoitit ve intrakranial komplikasyonlar en bilindik komplikasyonlardandı. Antibiyotiklerin ortaya çıkması komplikasyonların sıklığını ve şiddetini azalttı. Şiddetli AOM ve komplikasyonlarının günümüzde de özellikle sınırlı sağlık bakımı gören çocuklarda meydana geldiği görülmektedir. Günümüzde komplikasyonsuz vakalarda ilk tedavi olarak antibiyotik kullanımının gerekli olup olmadığı tartışılan bir konu olsa da halen antibiyotiğin en sık reçete edildiği hastalığın AOM olduğu görülmektedir. 


Kaynaklar

 1.Teele DW, Klein JO, Rosner B. Epidemiology of otitis media during the first seven years of life in children in greater Boston: A prospective, cohort study. J Infect Dis. 1989;160:83

2.Klein JO. Otitis externa, otitis media, and mastoiditis. In: Mandell Dl Bennett, eds. Principles and Practice of Infectious Diseases, 8th ed. Philadelphia: Saunders, 2015: 767-773.

3.Kim PE, Musher DM, Glezen WP, et al. Association of invasive pneumococcal disease with season, atmospheric condition, air pollution, and the isolation of respiratory viruses. Clin Infect Dis. 1996;22:100-106.

4.Vakharia KT, Shapiro NL, Bhattacharyya N. Demographic disparities among children with frequent ear infections in the United States. Laryngoscope. 2010; 120: pp. 1667

5.American Academy of Family Physicians, American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, American Academy of Pediatrics Subcommittee on Otitis Media with Effusion. Otitis media with effusion. Pediatrics. 2004; 113: pp. 1412-1429

6.Stephens D. ENT healing traditions of the Celtic saints. In: Pirsig W, Willemot J, Weir N, eds. Ear, Nose and Throat Mirrored in Medicine and Arts. Oostende, Belgium: G. Schmidt;2005:113.

7.Klein JO. Is acute otitis media a treatable disease? N Engl J Med. 2011; 364:168-169.

http://www.hearingreview.com/2017/02/ear-infections-ages/

Bir Cevap Yazın