Çocuklarda Baş Dönmesi ve Konverjens Yetersizliği: Tarama ve Yaklaşım

0
423

Paris Üniversitesi’nden araştırmacılar Verjens bozukluğu olan ve baş dönmesi varlığı açısından taranan çocuklarda kısa ve uzun süreli  ortoptik verjens eğitiminin (OVT) ve ekran kullanımının azaltılmasının etkinliği araştırdılar.

3 yıldan uzun sürede, baş dönmesi veya baş dönmesi için başvuran 179 çocuktan, oto-nörovestibüler testleri tamamlandıktan sonra sadece oftalmolojik bozukluğu olduğu belirlenen ve verjens yetersizliği olan  69 çocuk saptandı. Bunlardan 49’u çalışmaya katılmaya gönüllü oldu. Bu çalışmada 109 sağlıklı çocuk kontrol grubunu oluşturdu. Bütün katılımcıların klasik ortoptik değerlendirmeleri ile beraber çeşitli okülomotor görevler sırasında binokuler video kaydı yapıldı. Bu değerlendirmeler OVT programının öncesinde (M0), 3 (M3) ve 9 ay (M9) sonrasında tekrar edildi. Gruplar arası ve çalışma grubu içi değişiklikler istatistiksel olarak analiz edildi.

Hastalar, genellikle rotatuar, 15 dakika süren, ve %50 oranında baş ağrısı ile ilişkili veya onunla değişen baş dönmesi tanımladılar. Çalışma grubunun küçük ekrana veya TV’ye maruz kalma süreleri uzundu (günde yaklaşık 3.6 saat). M0’da çalışma grubunun diverjens hariç tüm ortoptik ve okülomotor parametreleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak farklıydı (p <0.0001). M3’te vertigo semptomları tüm hastalarda kayboldu ve tüm göz hareketleri parametrelerinde iyileşme oldu (p <0.0001). M9’da bu gelişme korundu veya devam etti.

Verjens bozuklukları (anormal ortoptik ve okülomotor parametreler ile değerlendirildi) çocuklarda baş dönmesi belirtileri oluşturabilir. Ortoptik tedavi ve ekran kullanımını azaltma talimatının, baş dönmesi semptomlarının azaltılması ve okulomotor performansın artırılması üzerinde önemli ve uzun süreli bir etkisi vardır. Baş dönmesi yakınması olan çocuklarda verjens bozuklukları taraması da yapılmalıdır.  

KAYNAK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6636600/

Bir Cevap Yazın