Çocuklarda Kemik Yolu Cihaz Kullanıcı Adayını Nasıl Belirliyoruz?

0
1189

Adayın belirlenmesinde ilk adım odyolojik değerlendirme ve hekim konsültasyonudur. Saf ses odyometre ile yapılan hava ve kemik iletim testi; sesin dış, orta ve iç kulaktan geçişini değerlendirmek için kullanılan temel ölçüm yoludur. Kemik yolu cihaz sistemi için uygun adaylar dış ve orta kulaklarında hava yolundan gelen ses dalgalarının iç kulağa iletilmesini engelleyen bir engele sahiptirler. Bir şeyler sesin iletimini engeller. Çok dar kulak kanalı, Down Sendromu olan çocuklarda sıklıkla görülen iletim tipi işitme kaybı buna sebep olabilir. Kemik yolu iletimin kullanıldığı üç ana odyolojik tanım bulunmaktadır:

  • -İletim tipi işitme kaybı
  • -Mikst tip işitme kaybı
  • -Tek taraflı çok ileri derecede sensörinöral işitme kaybı

İletim tipi işitme kaybının sebepleri:

  • -Atrezi/Mikroti
  • -Kronik otitis media
  • -Kolesteatoma
  • -Orta kulak disfonksiyonu/hastalıkları
  • -External otitis
  • -Cranio-facial Sendromalar (TreacherCollins, Goldenhar, CHARGE…)

Kemik yolu iletim cihazına uygun adayın kemik yolu iletim skorlarının 65 dB veya daha iyi ortalamaya sahip olması gerekmektedir. Şekil 1’de kemik iletim eşikleri, ortalama olarak en az 20 dB veya daha iyidir. Biz buradaki odyogramda büyük bir hava-kemik aralığı görüyoruz. Hava-kemik aralığı, hava iletim eşikleri ile kemik iletim eşikleri arasındaki farkı ifade etmektedir.

Kaynak: AudiologyOnline!
Kaynak: AudiologyOnline

 Böyle durumlarda ses kulak kanalını ve orta kulağı atlayarak kokleaya iletilebilirse kişinin işitmesi iyidir. Dolayısıyla kemik iletimi ile amplifikasyon sağlandığında sonuç iyi olmalıdır. Böyle bir işitmeye sahip olan çocuk kemik yolu teknolojisi ile çok daha iyi duymaktadır. Bazı iletim tipi işitme kaybına sahip çocuklarda geleneksel işitme cihazı (hava yolu işitme cihazı) kullanımı denenebilir ancak bu durumlarda sesin dış kulak kanalından ve orta kulaktan geçip kokleaya ulaşması için uygun kulak kanalı bulunmalıdır. Araştırmalar, hava-kemik aralığının 30 dB’den daha büyük olduğu durumlarda, konuşmayı anlamanın kemik yolu tipi işitme cihazıyla geleneksel işitme cihazına kıyasla daha iyi olacağını göstermektedir. Geleneksel hava yolu işitme cihazları kullanılacaksa da bu cihazların ıslık sesi, feedback ve bozuk ses kalitesine sebep olabilen hava-kemik aralığının üstesinden gelmesi gerekmektedir. 

Soft Bant Adayları Kimlerdir?

5 yaşın altındaki çocuklar veya implant ve abutmenti olmayanlar kullanabilir. Kemik bağlantılı işitme sistemi kafa bandı ile de kullanılmaktadır. Ameliyatsız çözümdür, soft bant ve kemik iletimi ses işlemcisinden oluşmaktadır. Ancak bu şekilde deriden geçerek iletilen sesin titreşimi azalmaktadır. Bu nedenle bu gruptaki işlemcileri kullanan çocuklar daha güçlü bir ses işlemcisi kullanmaktadır. Bazı çocuklar cerrahi için uygun zamanın gelmesini beklerken kemik bağlantılı bu cihaz tipini kullanmaktadır. Bazı çocuklar orta kulak problemlerinin, kulak enfeksiyonları geçene kadar bu çözüm yolunu kullanabilirler veya Down Sendromlu çocuklarda görebileceğimiz gibi dar kulak kanalı varsa, bu durumda da geleneksel işitme cihazı kullanamazlar çünkü kulak kanalları dardır veya kronik olarak enfekte olabilirler. Böyle vakalarda da soft bant kemik yolu cihazı kullanılabilir. Soft bant, değişken iletim tipi işitme kaybına neden olan orta kulak problemleri ile büyümek durumunda kalan çocuklar için cerrahi olmayan bir seçenek sunuyor. İşlemcisi; çocuğa değişken iletim tipi işitme kaybından bağımsız olarak sese tutarlı erişim sağlama imkanı sunmaktadır. ​

https://www.audiologyonline.com/ask-the-experts/oticon-medical-ate-1-uhl-23402

Bir Cevap Yazın