Dikkat !!! MR Gürültüsü Geçici İşitme Kaybı Oluşturabilir.

0
426

Manyetik rezonans görüntüleme (MR) cihazları işitmeyi koruyucu başlıklara rağmen geçici işitme kaybına neden olabilir.

Yapılan araştırmalarda, görüntüleme merkezlerinde rutin olarak kullanılması gerekli olmasına rağmen işitmeyi koruyucu başlıkların her zaman kullanılmadığı bildirilmektedir.

Shnagai,Tong Üniversitesi Tanısal Radyoloji Departmanından Dr. Jian Yang ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, sağlıklı işiten 18-30 yaşlarından oluşan 26 kişilik bir popülasyonda, 3 teslalık bir MR cihazı ile nöro-görüntüleme işlemi gerçekleştirdiler.

Araştırmayı yapan ekip grubun MR testine girmeden24 saat öncesinde, MR testinden 20 dk sonra ve 25 gün sonra olmak üzere 3 kez İşitsel Beyin Sapı Cevapları (ABR) ölçümlerini gerçekleştirdiler.

Yapılan istatistiksel değerlendirmelerden sonra ortalama 5dB (±8.1) iştme kaybı oluştuğunu tespit etmişlerdir.

Çalışmanın sonuçlarında klinik radyolojik uygulamalarda işitme sağlığının korunmasının önemi vurgulanmış ve özellikle MR cihazlarında daha fazla attenuasyon değerlerine sahip işitme koruyucu başlıkların geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Kaynak : Health Imaging

https://www.audiology-worldnews.com/research/2834-mri-noise-may-cause-temporary-hearing-impairment

Bir Cevap Yazın