Dil ve Konuşma Terapisti Kimdir?

0
800

Dil ve konuşma terapisti (Speech Language Pathologist, Speech Language Therapist, Logopedist): Dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan, bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensubudur.(Kanun Sayısı: 6225, Kabul Tarihi: 06/04/2011)​

İnsan iletişimi için gerekli olan dil edinimi, ses ve konuşma üretimiyle birlikte yutma fonksiyonlarını da değerlendiren, konuşma terapisiyle rehabilitasyon ve tedavi sürecinde görev alan Türkiye’de lisansüstü düzeyde eğitim görmüş uzmanlardır.

Dil ve Konuşma Terapisi Alanında Lisans ve Lisansüstü Düzeyde Eğitim Veren Üniversiteler:

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

MESLEK ÖRGÜTLERİ: Dil ve Konuşma bozuklukları alanında kurulmuş olan meslek örgütleri ve web sayfaları aşağıda sıralanmaktadır:

1) DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI UZMANLARI DERNEĞİ: http://dkbud.org/masterpage.tr.php

2) ODYOLOJİ KONUŞMA- SES UZMANLARI DERNEĞİ: http://odyoloji.org.tr/

DKT İLE BİRLİKTE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK ELEMANLARI: Kulak Burun Boğaz Hekimleri, Klinik Odyologlar, Nörologlar, Plastik Cerrahi Uzmanları, Psikiyatristler, Psikologlar, Özel Eğitim Uzmanları, İşitme Engelliler Öğretmenleri, Fizyoterapistler, Lise ve İlkokul öğretmenleri dil ve konuşma terapistinin işbirliği yapması gereken diğer meslek elemanlarından bazılarıdır.

Bir Cevap Yazın