Ekşi Tatların Denge Duyusu ile Olan İlişkisi

0
421

Güney Kaliforniya Üniversitesindeki bilim adamlarının yaptığı ve 25 Şubatta Science dergisinde yayınlanan bulgulara göre; iç kulakta denge açısından önemli yeni iyon kanalları ve ekşi tatlara duyarlı tat hücreleri bulunmuştur. Bu iyon kanaları sayesindeprotonların hücrelere geçişi sağlanırken, protonlar hücre içindeki Ph seviyesini ayarlamaktadır. Ekşi tatlar yüksek miktarda protona sahip asidik maddeler oldukları için bilim adamları ekşi tat hücrelerinin protonlara cevap veren ya da onları ileten iyon kanallarına sahip olduklarını ön görmektedir. 

8 yıl önce SCU laboratuvarı biyofiziksel bir yaklaşım kullanarak protonların tat hücre membranlarındaki özelleşmiş proton kanalları yoluylatat hücrelere girdiğini göstermiştir. Bu kanalların gen kodları veproton kanalların yapısal özellikleri bilinmemektedir, ancak yeni araştırmalar vestibüler sistemde bulunan otopetrin gen ailesini proton ileten iyon kanalları olarak tanımlamaktadır.

Otop 1 geni (otopetrin genlerinden biri) vestibüler sistemde yerçekimi ve hızlanmaya hasas otokoniaların(kalsiyum karbonat kristallerinin)düzgün oluşumu ve işlevi için gereklidir.Araştırmacılar, otopetrinlerin otokoniaların oluşumu için gerekli uygun pH’ın korunmasına yardımcı olduğunu düşünmektedir. Konu ile daha dataylı bilgi edinmek içinScience Daily Report’ u okuyabilirsiniz. ​ 

Surprising discovery links sour taste to the inner ear’s ability to sense balance: In a quest to understand how the body detects sour taste, the researchers found a proton channel involved in the body’s ability to maintain balance — ScienceDaily

Scientists have discovered an entirely new class of ion channels. These channels let protons (H+ ions) into cells, are important in the inner ear for balance, and are present in the taste cells that respond to sour flavors.https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180125140913.htm

Bir Cevap Yazın