Geniş Vestibüler Kanal Sendromu olan çocukların işitme kaybı tahmin edilebilir mi?

0
674

JAMA Otolaryngology-Head& NeckSurgery’de yayınlanan yeni bir çalışmaya göre geniş vesitibüler kanal sendromu tanısı alan çocukların işitme kaybı derecesinin belirlenebileceği ileri sürülmektedir. 

University Hospital Rainbow Babies& Children’s Enlarged Vestibular Aqueduct (EVA) isimli araştırma projesi içindeki hekim ve araştırmacılar tarafından geriye dönük raporların incelenmesi ile elde edilen bu çalışma vestibüler kanalın genişliği ile ilerleyen zamanlarda çocuklarda oluşabilecek işitme kaybı derecesi arasında bağlantı olduğunu belirten ilk çalışmalardan biridir.

Çalışma içindeki araştırmacılardan biri olan Mustafa Ascha “Halen EVA’ nın nedenleri ve etkileri ile ilgili bilmemiz gereken çok şey var. Umarız bu bulgular EVA’ lı çocukların ailelerine ve hekimlerine malformasyonun derecesine bağlı olarak konuşma ve işitme gelişiminin nasıl olacağı konusunda yardımcı olabilir” demiştir.

Çalışma ,UH Rainbow Department of Otolaryngology kliniğinde EVA tanısı almış 52 çocuğun sağlık kayıtlarının incelenmesi ile yapılmıştır. Bu kayıtlar içerisinde çocuğa ait CT raporları ve 5 odyogram ait konuşmayı alma eşikleri ortalaması yer almaktadır. Bu çalışmada biomedikal alanlarda pek sık tercih edilmeyen genellikle ekonomi ve sosyoloji gibi sosyal alanlarda kullanılan uzunlama çalışma modelinin tercih edildiği görülmektedir.

Araştırma sonucunda vestibüler kanalın her 1,5 mm genişlemesi ile konuşmayı alma eşiğinin 17,5 dB artış gösterdiği ve konuşmayı ayırt etme skorunun %21 oranında düştüğü görülmüştür. Bir diğer bulgu olarak ilk odyogram tarihinden sonraki her bir yılda konuşmayı alma eşiğinin 1,5 dB arttığı ve konuşmayı ayırt etme skorlarının % 1.7 oranında düştüğü görülmüştür. Ancak burada önemle belirtilen bir konu bu bulguların ilerleyici işitme kaybı olan hastalara ait verilerin ortalamaları olduğu ve EVA’ nın kişiler arasında oldukça değişkenlik gösterdiğinin bilinmesi gerektiğidir.

UH Rainbow’da çocuk KBB bölümü başkanı , MD, MPH ,Todd D. Otteson ” EVA yılda 200,000 kişiden daha az kişide görülen nadir bir hastalık olarak düşünüldüğü için onun ile ilgili çalışmalar da sınırıldır. Bu çalışma kısa dönemde EVA tanısı almış çocuklar için uygulanacak tedavi protokolünü değiştirmeyebilir ancak, çocuğun yaşam kalitesini en üst düzeye çıkaracak bakım planını için ailelere ve hekimlere yardımcı olacaktır” demiştir.

UH Rainbow Enlarged Vestibular Aqueduct Araştırma Projesi klinik araştırmalara yeni bir yol açarak EVA sendromu ile ilgili mevcut çalışma alanını değiştirmeyi amaçlayan donör bir destek programıdır. EVA araştırma projesi şu anda hasta deneyimlerini toplamak ve ABD’de ulusal bir EVA hasta kaydı oluşturmak için uğraşmaktadır. Gönüllü hastalar tarafından oluşturulan bu veritabanları,EVA’lı çocukların daha iyi değerlendirilebilmesi ve yönlendirilebilmesini için yapılacak gelecekte çalışmalara bilgi sağlamada kullanılacaktır.

http://www.hearingreview.com/2017/03/degree-hearing-loss-children-eva-may-predictable/

...

Degree of Hearing Loss for Children with EVA

It may be possible to predict the severity of hearing loss for children diagnosed with EVA, according to a new study in JAMA-Otolaryngology.http://www.hearingreview.com/2017/03/degree-hearing-loss-children-eva-may-predictable/

Bir Cevap Yazın