Gürültüde Konuşma Eğitimi Koklear İmplant Kullanıcıları İçin Konuşmanın Algısına Yardımcı Olabilir.

0
504

Günlük yaşamda gürültüde konuşmanın anlaşılması genellikle birçok koklear implant kullanıcısı için zorlayıcıdır. Bu nedenle yapılan bu çalışmada gürültüde konuşma algısı eğitiminin koklear implant kullanan kişilerde konuşma algısını nasıl geliştirdiği test edilmiştir.

Gürültüde cümle testi

Eğitimin gürültüde konuşma algısı üzerindeki etkisini değerlendirmek için yıllardır koklear implant deneyimi olan bir grup işitme kayıplı koklear implant kullanıcısı,normal işiten genç yetişkin bireyler ile karşılaştırıldı. Tüm katılımcılar aynı eğitim protokolünü kullanarak tek ve çok oturumlu eğitimi izlediler.

Çalışmanın katılımcılarını, pre-lingual işitme kayıplı 22 koklear implant kullanıcısı ve normal işiten 30 kişi oluşturmaktadır. Eğitim için gürültüde cümle testi kullanılmıştır. Tüm katılımcılar tek bir eğitim oturumunda yer almıştır. Normal işiten 6 kişi ve koklear implant kullanan 7 kişi  dört ek eğitim seansı için eğitime devam etmiş ve bu 7 koklear implant kullanıcısı toplam 10 eğitim seansı olmak üzere beş gün daha eğitildi.

Kazanımlar

Tek seanslı eğitimin ardından koklear implant kullanıcıları, normal işiten kullanıcılardan 9 ila 10 dB daha yüksek (daha kötü) ’’gürültüde konuşmayı anlama eşikleri’’ gösterdi. İlk beş eğitim gününden sonra, yedi koklear implant kullanıcısının beşi bu dezavantajı yarıya indirdi. 10 günlük eğitim sonrası koklear implant katılımcıları performansta 4.1 dB sinyal-gürültü oranında gelişme gösterdi. 

Araştırmacılara göre çalışma  işitme kaybı olan koklear implant kullanıcılarında gürültü ile ilgili konuşma algısını takiben, sinyal gürültü oranındaki öğrenme ve gelişme sürecini gösteren ilk çalışmadır.

hear-it.org/speech-noise-training-helps-people-cochlear-implants

Bugannim Y, Roth D, Zechoval D, Kishon-Rabin L. Training of speech perception in noise in pre-lingual hearing impaired adults with cochlear implants compared with normal hearing adults. Otology & Neurotology. 2019;40(3):e316–e325.

ÇEVİRİ: Zekiye Balakan (Medeniyet Üni. Odyoloji Böl. 2. Sınıf Öğrencisi)

DANIŞMAN: Ar. Gör. Merve Torun Topçu (Medeniyet Üni. Odyoloji Böl.)

Bir Cevap Yazın