5 minutes reading time (937 words)

Baş dönmesi teşhisinde yeni inovasyon geliştirildi

VEMP250
 

65 yaş üzerindeki bireylerin yarısı baş dönmesi ve denge sorunu yaşamaktadır. Bu sorunların nedenlerini tanımlamak için yapılan bazı testler ağrılıdır ve işitmeye zarar verebilmektedir. Araştırmacılar kemik iletimi teknolojisini kullanarak mevcut testlere göre avantajlar sunan yeni bir test cihazı geliştirdiler.

Geliştirilen vibrasyon cihazı, küçük ve kompakt boyuttadır ve 250 Hz gibi alçak frekanslarda refleksin uyarılması için yeterli bir ses seviyesi sağlayabilmektedir.

İşitme ve denge arasındaki ilişkiden dizziness'ı olan hastalarda, denge sorunlarının teşhisinde yararlanılmaktadır. Yaygın olarak, kullanılan'VEMP' testinde (Vestibuler Uyarılmış Myojenik Potansiyeller), boyun ve göz kaslarındakirefleks kontraksiyonu uyarmak için yüksek sesler kullanılmaktadır. Chalmers araştırmacıları, daha iyi sonuçlar elde etmek için kemik yoluyla iletilen sesleri kullanmıştıır. Chalmers'daki "Biyomedikal sinyaller ve sistemler" araştırma grubunda yer alan bir profesör olan Bo Hakansson, test sırasında hastanın kulağının arkasına yerleştirilen yeni bir vibrasyon cihazı geliştirdiklerini ifade etmektedir.Vibrasyon cihazı, küçük ve kompakt boyuttadır ve 250 Hz kadar alçak frekanslarda refleksin uyarılması için yeterli bir ses seviyesi sağlayacak şekildedir. Önceden,denge sisteminin test edilmesi için doğrudan uyarlanmış bir vibrasyon cihazı bulunmamaktadır. Bo Håkansson, bu alanda 40 yılı aşkın tecrübeye sahiptir ve bu teknolojiyi kullanarak daha önce işitme cihazları geliştirmiştir.


 

65 yaş üzerindeki bireylerin yarısı baş dönmesi yaşamakta,ancak teşhis zor olabilmektedir. Bu vakaların% 50'sinde baş dönmesi, vestibüler sistemdeki sorunlardan kaynaklanmaktadır. Ancak bugünün VEMP yöntemlerinde büyük eksiklikler bulunmaktadır ve hastalar için işitme kaybı ve rahatsızlığa neden olabilmektedir. Örneğin, VEMP testinde çok yüksek ses seviyeleri kullanılmakta ve bu durum kalıcı işitme hasarına neden olabilmektedir. Hastada zaten var olan bazı işitme kaybı tiplerinde, testten herhangi bir sonuç çıkarmak imkansız olabilmektedir. Chalmers araştırmacılarının yeni metodu önemli avantajlar sunmaktadır. Bu kemik iletimi teknolojisi sayesinde, hastaların maruz kaldığı ses seviyeleri minimize edilebilir. Önceki teste göre bu yöntem çok daha rahat olabilir. Yeni vibrasyon cihazı, maksimum 75 dB ses seviyesi sağlamaktadır. Test, kulaklıkla hava yoluyla iletilen sesler kullanılan günümüz yönteminden 40 desibel daha düşük bir şiddette gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum, testin kendisinin işitme hasarı oluşturma riskini ortadan kaldırmaktadır. Faydaları arasında çocuklar için daha güvenli bir test olması ve kronik kulak enfeksiyonları veya kulak kanalı ve orta kulakta konjenital malformasyona bağlı işitme fonksiyon bozukluğu olan hastaların baş dönmesinin tanılanması da bulunmaktadır.

 


Vibrasyon cihazı, sağlık hizmetlerinde denge teşhisi için standart ekipmanlarla uyumludur ve yeni teknolojinin maliyetinin, bugün kullanılan ilgili ekipmandan daha düşük olduğu tahmin edilmektedir. Bir pilot çalışma yapılmış ve yakın zamanda yayınlanmıştır. Bir sonraki adım, bir etik onay ile Göteborg'daki Sahlgrenska Üniversitesi Hastanesi ile birlikte, normal işitmeye sahip 30 katılımcının da yer alacağı daha büyük bir hasta çalışmasının yapılmasıdır.

 

Araştırma Özeti 


Amaç: Alçak frekanslı yeni bir prototip kemik iletimi transduseri B250 ile vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyel (VEMP) yanıtlarının değerlendirilmesidir. B250 ile konvansiyonel B81 transdüseri vehava yolu stimülasyonu kullanılarak 250 ve 500 Hz tone burst uyaran ile servikal (cVEMP) ve oküler (oVEMP) yanıtlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu pilot çalışmada 64, 28 ve 29 yaşlarında ikisi erkek biri kadın üç normal bireyecVEMP'de mastoidlere ve oVEMP de mastoid ve alına BC stimülasyon uygulanmış, hava yolu uyarım sonuçları ile karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Kemik yolu stimülasyon ile hava yolu stimülasyonundan daha düşük VEMP eşik değerlerine ulaşılmıştır (250 Hz'de oVEMP eşiği 30–40 dB daha düşüktür). Ardışık 5 dB artan mastoid stimülasyon seviyelerinde üç veya daha fazla cVEMP ve oVEMP yanıtları,250 Hz'de B250 transduserkullanılarak tüm bireylerden elde edilmiştir. Hem ipsilateral hem de kontralateral mastoid stimülasyonu için benzer kemik yolu eşikleri elde edilmiştir. Alın uyarımı eğer gerekli ise, daha güçlü bir vibrasyon çıkışı gerektirebileceği saptanmıştır. Kemik yolu ile VEMP hasta için daha güvenli ve rahat olabilir.

Anahtar Kelimeler: Vestibüler inceleme, hava iletimi, kemik iletimi, VEMP, cVEMP, oVEMP 

...

VEMP using a new low-frequency bone conduction transducer | MDER

VEMP using a new low-frequency bone conduction transducer Bo Håkansson,1 Karl-Johan Fredén Jansson,1 Tomas Tengstrand,2 Leif Johannsen,3 Måns Eeg-Olofsson,4 Cristina Rigato,1 Elisabeth Dahlström,4 Sabine Reinfeldt1 1Department of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden; 2Department of Audiology, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden; 3Ortofon A/S, Nakskov, Denmark; 4Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden Objective: A new prototype bone conduction (BC) transducer B250, with an emphasized low-frequency response, is evaluated in vestibular evoked myogenic potential (VEMP) investigations. The aim was to compare cervical (cVEMP) and ocular (oVEMP) responses using tone bursts at 250 and 500 Hz with BC stimulation using the B250 and the conventional B81 transducer and by using air conduction (AC) stimulation.Methods: Three normal subjects were investigated in a pilot study. BC stimulation was applied to the mastoids in cVEMP, and both mastoid and forehead in oVEMP investigations.Results: BC stimulation was found to reach VEMP thresholds at considerably lower hearing levels than in AC stimulation (30–40 dB lower oVEMP threshold at 250 Hz). Three or more cVEMP and oVEMP responses at consecutive 5 dB increasing mastoid stimulation levels were only obtained in all subjects using the B250 transducer at 250 Hz. Similar BC thresholds were obtained for both ipsilateral and contralateral mastoid stimulation. Forehead stimulation, if needed, may require a more powerful vibration output.Conclusion: Viable VEMP responses can be obtained at a considerably lower hearing level with BC stimulation than by AC stimulation. The cVEMP and oVEMP responses were similar when measured on one side and with the B250 attached to both ipsilateral and contralateral mastoids. Keywords: vestibular investigation, air conduction, bone conduction, VEMP, cVEMP, oVEMP
 

New innovation improves the diagnosis of dizziness -- ScienceDaily

Half of over-65s suffer from dizziness and problems with balance. But some tests to identify the causes of such problems are painful and can risk hearing damage. Now, researchers have developed a new testing device using bone conduction technology, that offers significant advantages over the current tests.
Akıllı telefonlarda ses seviyesi ölçer uygulamalar...
BVU İşitsel Rehabilitasyon Sempozyumu
 

Popüler Bloglar

BLOG TAKVİMİ

Lütfen takvim görünümü hazırlanırken bekleyin