Tedavi edilmeyen işitme kaybı başka sağlık koşullarına bağlı hastaneye yatma riskini arttırıyor.

İki çalışma ve iki yorum, tedavi edilmeyen işitme kaybının sağlık hizmeti kullanımı, maliyetleri ve diğer sağlık durumlarıyla ilişkisini incelemektedir.

Birleşik Devletlerde 38 milyondan fazla yetişkin işitme kaybına sahip olmasına rağmen %20sinden az bir kısmının işitme cihazı kullandığı bildirmiştir. Bir çalışmada, araştırmacılar sağlık sigortası veri tabanından 50 yaş ve üstü tedavi edilmiş veya edilmemiş işitme kaybına sahip 4700 yetişkinin 10 yıldan uzun süre boyunca sağlık hizmetleri kullanımı ve maliyetlerini incelemişler. Araştırmacılar tedavi edilmemiş işitme kaybının hastaneye yatışla ilişkili olduğunu, 30 günlük hastaneye tekrar yatış riskini ve acil servis müracaat riskini artırdığını ve daha uzun hastanede kalış süresine sahip olduklarını ortaya koymuşlardır. 10 yıldan uzun süre boyunca, tedavi edilmemiş işitme kaybı olan kişilerin tedavi olanlara göre ortalama $22,000dan fazla sağlık bakım maliyetine neden olmuştur. Çalışmanın kısıtlılığı faturalandırma için tasarlanmış veri süreçleri de dahil olmak üzere araştırma düzenlenmemiş verileri de kullanılmış olmasıdır.

​Aynı yetişkin grupla yapılan bir başka data analizi, işitme kaybı tanısı ile diğer sağlık durumları arasındaki ilişki üzerinedir. Araştırmacılar, işitme kaybının, bunama, depresyon, düşme ve kalp krizi gibi bir dizi sağlık koşulunun 10 yıllık riskini arttırdığını bildirdiler. Bu durumların altında yatan nedenleri, işitme kaybının tedavisinin bu koşullar için riski azaltıp azaltmayacağını anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

...

Incident Hearing Loss and Comorbidity: A Longitudinal Administrative Claims Study. - PubMed - NCBI

JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2018 Nov 8. doi: 10.1001/jamaoto.2018.2876. [Epub ahead of print]
1
...

Untreated Hearing Loss Associated with Increased Risk of Research 24183

Two studies and two commentaries examine the association of untreated hearing loss with health care use, costs and other health conditions. 24183 AudiologyOnline Release
İşitme İmplantları: Adaylık, (Re)habilitasyon ve S...
Yakın Doğu Üniversitesi’nden Geriyatrik İşitme Tar...

Popüler Bloglar

BLOG TAKVİMİ

Lütfen takvim görünümü hazırlanırken bekleyin