İşitme Kaybına Neden Olan Risk Faktörleri

0
517

Ailede işitme kaybı öyküsü

İntrauterin enfeksiyonlar

 • Toksoplazma
 • Rubella
 • CMV-Sitomegalovirüs
 • Herpes
 • Sifilis

Neonatal faktörler

 • Prematüre doğum (<37 hafta)
 • Düşük doğum ağırlığı (<1500gr)
 • 5 günden daha fazla YDYBÜ öyküsü
 • 10 gün veya daha fazla solunum desteği
 • 7 gün veya daha fazla ototoksik ilaç kullanımı (Örn: gentamisin, tobramisin, loop diüretikler )
 • Hiperbillirubinemi (kan değişimine neden olan)
 • Extracorpeal membran oxigenation (ECMO)
 • 5 günden daha uzun süren Mekanik ventilasyon kullanımı
 • Düşük APGAR skoru ( dakikada 0-4ya da 5 dakikada 0-6)

İşitme kaybı ile ilişkili postnatal enfeksiyonlar – Bakteriyel Menenjit

Progressif işitme kaybı ile ilişkili sendromik hastalık (Usher, Nörofibromatisis, ostepoetrosis vb)

Kranyofasyal anomaliler

 • Kulak kepçesi
 • Kulak kanalı
 • Ear tag (kulakta et beni)
 • Ear pit (kulak kepçesi önünde delik)
 • Temporal kemik anomalileri

Nörodejeneratif bozukluklar ( Hunter sendromu, duyusal nöropatiler, Charcot- Marie- Tooth Sendromu vb)

Kafa travması

3 aydan daha uzun süredir tekrarlayan efüzyonlu otitis media

Bir Cevap Yazın