İşitme kayıplı birey sayısı ile ilgili EuroTrak raporu yayınlandı…

0
470

Anketlerin sayısının artması ve ülkelerin büyümesiyle EuroTrak raporları anlamlı veriler sağlamaya başladı. Bu veritabanı, işitme cihazı kullanımı, memnuniyeti, işitme cihazının benimsenmesi ve işitme kaybı ile ilgili daha anlamlı bir resim oluşturmak için Avrupa Birliği istatistikleri ile ilişkilendirilebilir ve karşılaştırılabilir veriler sağladı. Üç Avrupa işitme organizasyonu daha büyük bir resme bakmak ve doğru rakamlar elde ettiğinden emin olmak için işbirliği yaptı. 

İSTATİSTİK SONUÇLARI Raporda, EuroTrak’ın işitme kaybı ile ilgili anket sonuçları ile Eurostat’ın 65 yaş üstü bireylere ait verileri arasında güçlü bir korelasyon olduğu; 65 yaş üzerindeki birey nüfusunun artmasıyla, işitme güçlüğü yaşayanların oranın da arttığı, Avrupa’daki nüfusun % 18.5’inin 65 yaş ya da üzerinde olduğu ve Avrupa’daki işitmekaybı ile ilgili anket sonuçları ortalamasının % 10 ( 52 milyon kişi) olduğu belirtilmiştir.- (Fig 1). 

Figure-1/ Şekil-1’de, Almanların ve İtalyanların çoğunlukla eskisi gibi duymadıklarını belirttikleri (işitme problemlerine sahip olduğunu belirten kişilerin oranı sırasıyla % 12.1 ve % 11.7) ve her iki ülkenin de 65 yaş üstü birey sayısı bakımından en üst sıra da yer aldıkları görülüyor. Almanya’ da popülasyonun % 21.4’ü, İtalya ‘da ise % 20.8′ i 65 yaş üzerinde. Araştırmacılar bu sonuçlarla 29 Avrupa ülkesinde işitme kaybı prevalansını değerlendirdi. (Şekil1) Burada belirtilen rakamlar, EFHOH’nin daha önce ülkeler arasında yayınladığı rakamlarla benzer elde edildi (Fransa 6 milyon, Almanya 9 milyon). 2015 yılında Action on Hearing’ de İngiltere’ deki işitme kayıplı sayısı 11 milyon olarak yayınlanmıştı. Bu şekilde ise rakamın 7 milyona düştüğü görünüyor. İŞİTME SAĞLIĞINA ERİŞİM 7 EuroTrak raporundan elde edilen verilere göre işitme kaybından şikayet eden kişi sayısının 9205 olduğu görülmüştür. Ancak raporda ilgi çekici olan nokta; kişilerin işitme kayıplı olduklarını kabul etmelerine rağmen, sadece %73’ünün işitme kaybıyla ilgili bir uzman ile görüştükleri, uzmanla görüşme sonrasında % 70’ine işitme cihazı önerildiği, bunlardan da sadece % 76’sının işitme cihazı almış olmasıdır. ( Şekil 2)

YEDİ YIL?

AEA, EFHOH ve EHIMA’nın ortak raporunda kişilerin işitme kayıplarını fark etmeleri ile bir uzmanla görüşmeleri arasında 7 yıl geçtiği belirtilmiştir. 2015 yılında Antwerp’teki Thomas More University College’da, Laureyns ve ark. tarafından yapılan çalışmada dört ülkedeki işitme cihazı kullanıcılarına konu ile ilgili bazı sorular sorulmuştur. Belçika, Almanya, İtalya ve İsrail’den 266 kullanıcının katıldığı bu çalışmada kişilerin% 53’ünün işitme kaybını fark etmelerinden sonraki 0 ila 5 yıl arasında bir işitme uzmanı ile görüştükleri belirtilmiştir. Ancak çalışmaya katılan kişiler arasında 40 yıl kadar beklediğini belirten kişilerin de olduğu görülmüştür. Araştırmacılar “görüldüğü gibi sonuçlar normal dağılım göstermiyor bu yüzden yedi yılın ortalamasının alınması bırakılmalıdır” kararı vermiştir (Şekil 3).

Kaynak : http://www.audiology-worldnews.com/profession/2046-getting-our-numbers-right-on-hearing-loss

Bir Cevap Yazın