Konuşmanın anlaşılırlığını tahmin etmek üzere geliştirilen yeni yöntemin işitme cihazı teknolojilerinin gelişimine katkısı olabilir.

0
474

1950’den bu yana Articulation Index (AI) hakkında bilimsel yayın yapan Fletcherve Galt, frekansa spesifik işitilebilirlik ve konuşma anlaşılabilirliği arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir.

Birçok kişinin bildiği gibi, bu ilişkiyi ölçmek için standart olarak geçerli olan Konuşmanın Anlaşılırlık Endeksi (Speech Intelligibility Index veya SII) kullanılmaktadır. Her ne kadar yaklaşık 20 yıldır uygulanan yöntemler SII çevresinde olsa da; konuşmanın anlaşılabilirliği ve işitilebilirlik arasındaki ilişki, sessizlik ve arka plan gürültüsü koşullarındaki anlaşılabilirlik durumunu incelemek için başka yöntemler de bulunmaktadır. Bir diğer taraftan, işitme cihazı üreticilerinde çalışan mühendisler ve ses uzmanları arka plan gürültüsünü belirleyip azaltırken, aynı anda konuşma olarak tanınan seslerin yükseltilmesine yönelik kendi algoritmalarını geliştirmekteler.

Son zamanlarda, Almanya’da bulunan RUB (Ruhr-Universität Bochum) Üniversitesi’ndeki Bilişsel Sinyal İşlemleme (Cognitive Signal Processing) isimli bir araştırma grubu, gürültülü ortamda dinleme durumunda, konuşmanın anlaşılabilirliğini öngörmek için yeni bir yöntem geliştirdi. Rapora göre, sonuçlar bugünkü standart sonuçlarla elde edilenlerden daha kesin elde edilmekte ve işitme cihazlarının arka plan gürültüsü koşulundaki performansını arttırmak için daha kullanılabilir hale getirmektedir.

Ek Bilgi: 

Konuşmanın Anlaşılırlık Endeksi : 
Speech İntelligibility İndex (SII). Dinleyici için belirli bir koşul/ durumda işitilebilir ve kullanılabilir konuşma bilgisinin oran olarak sayısallaştırılması, nicelleştirilmesidir. 0 ile 1 arasında puanlanır.

Konuşmayı anlama/ ayırt etme yüzdesi ile karıştırılmamalıdır. Örneğin bir koşulda SII %50 olması o koşulda kişinin konuşmanın %50’sini anladığı anlamına gelmez. Basitçe, konuşma ipuçlarının yaklaşık % 50’si bu koşulda kullanılabilir demektir.

Arka Plan Gürültüsünde İşitme Cihazı Performasını İyileştirme

Yapılan araştırma, AB tarafından finanse edilen “Improved Communication through Applied Hearing Research” kapsamında yürütülmüştür. Bugüne kadar işitme cihazları tasarımları, konuşmanın anlaşılabilirliğini öngörmek için standart yaklaşım olan STOI metodunu (kısa süreli objektif konuşma anlaşılabilirliği ölçümü) içermektedir. STOI metodu net orijinal bir sinyal gerektirir, yani bu metot arka plan gürültüsü olmadan kaydedilmiş sesleri içerir. Bu metot ile orijinal ve filtrelenmiş sesler arasındaki farklara dayanarak konuşmanın anlaşılabilirliği değeri hesaplanır.

RUB’daki araştırmacılar STOI metodundan daha kesin sonuçları olan ve referans sinyaline ihtiyaç duyulmadan anlaşılabilirliği tahmin etmenin yolunu buldular. Dolayısıyla, elde edilen bu sonuçlar işitme cihazının geliştirilmesindeki aşamalı olarak test işlemlerinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Araştırmacılar tarafından elde edilen bulgular ile mühendisler; kullanıcının çevresini ve durumunu otomatik olarak algılayabilen daha akıllı bir işitme cihazı yöntemi geliştirebilirler. Örneğin, işitme cihazı kullanıcısı sakin bir sokaktan gürültülü bir lokantaya geçtiğinde işitme cihazı, arka plandaki seslerin artışını kaydeder. Buna göre geliştirilmiş modern işitme cihazları, ortamdaki sesleri – konuşma sinyalinin kalitesini bozmadan- daha etkili şekilde filtreleyebilir.

...

New Method for Predicting Speech Intelligibility Holds Promise in Hearing Aid Design–Brian Taylor–Hearing News Watch

Researchers have developed a method for predicting speech intelligibility in noisy listening situations that could improve the performance of hearing aids.  http://hearinghealthmatters.org/hearingnewswatch/2017/new-method-predicting-speech-intelligibility-holds-promise-hearing-aid-design-0405/

...

A method for predicting speech intelligibility in noisy surroundings

https://m.phys.org/news/2017-03-method-speech-intelligibility-noisy.html#

Bir Cevap Yazın