Kulak Enfeksiyonları Menenjite, Beyin Absesine ve Diğer Nörolojik Komplikasyonlara yol açabilir!

0
489

‘Current Neurology and Neurpscience Reports’ dergisindeki derleme makalesine göre antibiyotikler; kulak enfeksiyonlarının ciddi tehlikelerinin büyük oranda azaltırken, ciddi nörolojik komplikasyonlar, işitme kayıpları, fasiyal paraliziler, menenjit ve beyin apsesi oluşumu yine de gözlenmektedir.

Derleme makalesi, Loyola Medicine kulak burun boğaz uzmanları Michael Hutz, MD, Dennis Moore, MD ve Andrew Hotaling, MD tarafından yazıldı.

Orta kulak iltihabı, soğuk algınlığı, alerji ya da üst solunum yolu enfeksiyonu sonucu kulak zarının arkasında irin ve mukus birikimine yol açarak kulak ağrısı ve şişmesine neden olduğu zaman ortaya çıkar. Gelişmiş ülkelerde çocukların %90’ı okul çağından önce en az bir kere, genellikle 6 ay ile 4 yaş arasında orta kulak iltihabı geçirmektedir. Bugün gelişmiş ülkelerde yaklaşık olarak 2,000 çocuktan 1’inde orta kulak iltihabından gelişen ikincil komplikasyonlar ortaya çıkmaktadır.

Orta kulak iltihabının potansiyel ciddiyeti, ilk kez 460 BC’de Yunan hekim Hipokrat tarafından bildirilmiştir. Hipokrat, ”Kulağın akut ağrısıyla birlikte devam eden yüksek ateş, hasta için korkutucu olup hastayı çılgına döndürebilir ve ölüme yol açabilir.” demiştir.

Orta kulak iltihabının ölümcül komplikasyonu olan beyin apsesi, bir enfeksiyon nedeniyle beyindeki irin birikimidir. En ortak semptomlar; baş ağrısı, ateş, mide bulantısı, kusma, nörolojik eksiklik ve bilinç değişikliğidir. Modern beyin cerrahisi teknikleriyle, çoğu beyin apseleri emilir ya da drene edilebilir. Bunu 6 ile 8 haftalık IV (Intravenous) antimikrobiyal tedavi takip eder. Geçtiğimiz 50 yıl boyunca dünya çapında beyin apselerinden ölüm oranı %40’tan %10’a düştü ve tam iyileşme oranı ise %33’ten %70’e yükseldi.

Dahil olan diğer komplikasyonlar:

Bakteriyel Menenjit: İçerdiği semptomlar; şiddetli baş ağrısı, yüksek ateş, boyun tutulması, asabilik, mental durumdaki değişiklik ve keyifsizliktir. Enfeksiyon yayıldıkça hastada daha şiddetli huzursuzluk, hezeyan ve birbirine karıştırma gelişir.

Tedavi, 7 ile 21 gün boyunca yüksek doz IV (Intravenous) antibiyotiktir.

Akut Mastoidit: Bu kulağın arkasında yer alan kemik mastoidin etkilendiği bir enfeksiyondur. Daha ciddi komplikasyonlara ilerlememesi için tedavi ile önlenmelidir. Tedavinin içeriği, IV (Intravenous) antibiyotikler ve bir drenaj tüpünün yerleştirilmesidir.

İşitme Kaybı: Kalıcı işitme kaybı nadirdir. Orta kulak iltihaplı her 10,000 çocuktan 2’sinde meydana gelir.

Fasiyal Paralizi (Yüz Felci): Antibiyotiklerden önce bu zayıflatıcı komplikasyon 100 orta kulak iltihabı vakasından 2’sinde meydana gelmiştir. Antibiyotiklerden bu yana, bu oran 2,000 vakadan 1’e düşmüştür. Acil olarak tedavi edilmelidir. Fasiyal paralizisi gelişen orta kulak iltihaplı hastanın yaklaşık %95’i tamamen iyileşir.

Sonuç olarak yazarlar derleme makalesinde antibiyotik tedavisi, orta kulak iltihabı komplikasyonlarının sıklığını büyük ölçüde azaltığını, bununla birlikte olası diğer nörolojik komplikasyonların gelişebileceğinin bilincinde olmanın hayati önem taşıdığını bildirmektedir. Yazarlar morbiditeyi azaltmak amacıyla, multidisipliner yaklaşımla radyolojik görüntüleme ve laboratuar tetkiklerinin kullanılmasının gerekli olduğunu düşünüyor. 

...

Ear Infections Can Lead to Meningitis, Brain Abscess and Other Research 23012

While antibiotics have greatly reduced the dangers of ear infections, serious neurological complications, including hearing loss, facial paralysis, meningitis and brain abscess still occur 23012 AudiologyOnline Releasehttps://www.audiologyonline.com/releases/ear-infections-can-lead-to-23012

...

Neurological Complications of Acute and Chronic Otitis Media | SpringerLink

Purpose of Review The aim of this study is to discuss the symptoms, diagnosis, and management of the neurologic complications of acute and chronic otitis media.https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11910-018-0817-7

Bir Cevap Yazın