Müzik İşiten Beyni Genç Tutuyor

0
470

Çeviri: Dr. Şengül Terlemez, PhD.

Kliniklerde gördüğümüz,artık bir klişe haline gelen çok tanıdık bir hikayeden bahsedeceğiz: Emekli bir hanım günlük ortamlarda işitme problemi yaşadığı için odyoloji kliniğine gelir. Odyogramı eğimli -sloping sensörinöral işitme kaybını göstermektedir ve işitme cihazları tavsiye edilir. İki ay sonra, kontrol için geri döndüğünde işitme cihazlarının ev gibi sessiz ortamlarda konuşmayı anlamasına önemli ölçüde yardımcı olduğunu bildirir, ama maalesef restoran gibi gürültülü ortamlarda insanları hala anlayamamaktadır.

Gürültülü ortamlarda konuşmayı anlamak, bilişsel yetenekler ve beyindeki ses işlemenin bütünlüğü gibikulağın ötesine uzanan faktörlere dayanır. Müzik eğitimi bu faktörleri güçlendirmek için önemli bir yaklaşımdır veklinik çalışmalar müzik eğitimi alan bireylerin müzisyen olmayan akranlarına kıyasla gürültülü ortamlarda daha iyi duyduklarını göstermektedir (Hear Res. 2017; 352: 49).

İşitme cihazlarından daha fazlasına ihtiyacı olan emeklilerimiz içinmüziğin, uygulanabilir bir terapötik yaklaşım olabileceğine dair elimizde hangi kanıtlar var?

Birçok çalışma, hayatını müzikle uğraşarak geçiren bireylerde, müziğin işitsel beyinde yaşa bağlı olarak görülen gerilemeyi azalttığını göstermiştir. Müzik, özellikle ses işlemlemenin işitsel yaşlanmaya sebep olan yönlerini güçlendirir. Örneğin, yaşlı yetişkinler genç yetişkinlere göre konuşma sesine karşı daha yavaş nöral tepkilere sahiptir. Bununla birlikte, yetişkin yaşlı müzisyenlerin beyinleri, konuşma seslerinin ayrıntılarını, müzisyen olmayan genç yetişkinlerinki kadar çabuk alır (Neurobiol Aging. 2012; 33 [7]: 1483.e1). Müzik eğitimine sahip yaşlı yetişkinler; müzikle uğraşmayan, işitmesi normal olan veya işitme kaybı olan yaşlılardan daha büyük, daha tutarlı ve daha doğru nöral tepkilere sahiptir (Front Aging Neurosci. 2012; 4 [30]).

BİR TEDAVİ YÖNTEMİ OLARAK MÜZİK

Bugüne kadar, nispeten az sayıda çalışma, yaşlı yetişkinlere yönelik bir müdahale olarak müzik eğitimini kullanmıştır. Bu konuyla illgil iolarak önemli birverii, yaşlı yetişkinlerde ve hayvan modellerinde uygulanan temel işitsel eğitim çalışmalarından gelmektedir. Örneğin, bilgisayarlı işitsel eğitim, nöral zamanlamayı hızlandırır ve yaşlı yetişkinlerde konuşma-ses algısını geliştirir (PNAS. 2013; 12 [11]: 4357). Bu, yaşlanan beynin, hala müzikal eğitime bağlı nöroplastisiteden faydalanma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Haziran 2017’de Boston’daki Neurosciences ve Music VI – Müzik, Ses ve Sağlık konferansında, yaşlı yetişkinler için yapılan müzikal eğitimler ile ilgili yürütülen yüksek kalitedeki klinik çalışmaların erken sonuçları sunuldu.Bu çalışmaların önemli bir özelliği, randomize atama ve plasebo kontrol grupları dahil olmak üzere çeşitli tıbbi araştırma modellerini kullanmalarıdır. Çalışmlalar devam etmekle birlikte, erken kanıtlar hayatın ilerleyen- geç dönemlerinde başlayan müzik eğitiminin hayat boyu müzik eğitimi alanlarınkine benzer (daha mütevazı olsa da) faydalar sağladığını göstermektedir.

Klinik müdahaleleri değerlendirirken, bunların etkililiğine ek olarak ekonomik yararlarını da dikkate almak önemlidir. Bu yararlar grup müzik dersleri için nispeten düşük olan fiili finansal maliyetleri (eğitmenler ve sınıf alanı gibi) içerir. Ancak klinik müdahalelerde bir diğer önemli faktör de fırsat maliyetidir – bu durumda, müzik eğitimi alan hastalar zamanlarını başka bir şey yapmak için daha verimli bir şekilde harcayabilirler mi sorusu akla gelir. Müziğin düşük bir fırsat maliyetine sahip olduğunu düşünmemize sebep olan nedenlerden biri , işiten bir beynin ötesinde ek sağlık yararları sunmasıdır. Müzik yapmaktan kaynaklanan duygusal bir memnuniyet vardır ve yaşlı yetişkinler için grup dersi modelini kullanmak sosyal katılım için bir fırsat sunmaktadır. Müzikle uğraşırken oluşan yüksek bilişsel yük, dikkat ve çalışma belleği gibi kilit sistemlerle birlikte çalışır. Müzik ayrıca, ritim yoluyla sensorimotor sistemini devreye sokarak yaşlı yetişkinlerin düşme riskini azaltabilir.

The Hearing Journal’da daha önceki sayılarda tartışıldığı gibi; işitme hissetme, düşünme ve hareket etme ile bağlantılıdır. Bu nedenle, müzik eğitiminin duygusal, bilişsel ve duyusal-motor yararları, daha büyük sağlık faydalarının yanısıra işitme becerilerinin de daha fazla güçlendirilmesini sağlayabilir. (The Hearing Journal. 2017; 70 [9]: 52; Trends Cogn Sci. 2015; 19 [11]: 642). Devam eden araştırmalar, yaşlı yetişkinlerde işitme sağlığını iyileştirmek için amplifikasyon ve işitsel rehabilitasyonun desteklenmesi için bir strateji olarak müzikal eğitimi önermektedir. 

Music Keeps the Hearing Brain Young

https://www.brainvolts.northwestern.edu/documents/Kraus_White-Schwoch_HJNov2017.pdf

doi: 10.1097/01.HJ.0000527215.05054.c5

The Hearing Journal: November 2017 – Volume 70 – Issue 11 – p 44,46

Bir Cevap Yazın