Odyometrik Sıfır Arayışı

0
1013

YAZAR: James Jerger, PhD.

ÇEVİRİ: M. Recai Arslantaş

Kaynak: http://www.hearingreview.com/2019/06/quest-audiometric-zero/

Bir çok bilim dalında olduğu gibi, odyolojide de gariplikler vardır ve odyometrelerdeki sıfır desibel noktası bunlardan biridir. Odyometrik sıfırın evrimi ile ilgili hazırladığımız bu kısa tarihçede, birbiriyle çelişen çalışmaları ve ihtilafları bulacak ve  odyometredeki “0 dB” nin nasıl standardize edildiğini öğreneceksiniz.

Odyometredeki “0 dB” nedir ve nasıl standardize edilmiştir?

Bir keresinde doktor bir arkadaşıma “ ortalama kan basıncı ne kadardır” diye sormuştum ve bana “ilk olarak” diyerek başlayan cümlesine “kan basıncı bir sayı değil, bir aralığı ifade eder. Eğer senin sayın o aralığın içerisindeyse rahatlayabilirsin, aksi taktirde kan basıncının o aralık içerisinde nerede olduğunu düşünmek sadece kan basıncının artmasına sebep olacaktır” demişti…

Bu ifade aslında vücudumuzdaki fonksiyonların bir çoğu için geçerlidir, bir aralıktan bahsetmek bir rakamdan bahsetmekten daha doğrudur. Ve eğer ünlü fizikçi Harvey Fletcher’ın böyle bir yolu olsaydı işitmenin yolu bu olurdu. 1920’lerdeki odyometri ilk günlerinde, ölçülen işitme eşiklerinin tümü 0.00002 din/kare santimetre tanımlı fiziksel referans seviyesine göre ses basıncı seviyeleri (SPL) olarak ifade edildi. Tüm gerçek dinleyici eşikleri bu ölçüme göre desibel cinsinden ifade edilmiştir.

Ancak odyometrik verileri görüntülemek için bu basit yöntem geçerli değildi. 1920’lerin başlarında, seçkin bir KBB uzmanı olan Edmund Prince Fowler, işitme kaybını yüzde olarak ifade etmek için bir yöntem arayan, gerçek test eşiği SPL’nin her test frekansında “ortalama normal işitme” nin %100’ü olarak tanımlandığı bir odyometrik format önerdi. Bu daha sonra 0 dB duyu birimi ve sonunda 0 dB işitme eşiği seviyesi (HTL – Hearing Threshold Level) oldu.

Ancak, bu karşılık gelen ses basıncı seviyesi frekansa göre değişen bir sayıdır. Şimdi “0 dB HTL” dediğimiz şey, frekans değiştikçe değişen bir dizi SPL sayısına bağlıdır. Bu sayıların ne olması gerektiğinin çeşitli yinelemeleri, odyometrik sıfır arayışının karmaşık hikayesidir.

Amerikan Standardı

1920’ler boyunca ve 1930’larda, klinisyenler, az sayıda kişiyi işitme şikayeti olmadan test ederek, bu verilerin ortalamasını alarak ve işitme kaybı kadranındaki düzeltmenin her test frekansında ne olması gerektiğine dikkat ederek kendi odyometrelerini kalibre etmek zorunda kaldı. Sorun ise Dünya çapındaydı. Odyometre kullanıcıları, üreticilere, işitme kaybı kadranındaki 0 ​​dB’nin tüm test frekansları için tutması gerektiğinden şikayet ettiler. Üreticiler sorun olmadığını söylediler ve “Bize sadece farklı SPL’lerin farklı frekanslarda ne olması gerektiğini söyleyin, her frekansta uygun dirençler ekleyelim” dediler.

Ne yazık ki, hiç kimse her test frekansındaki ortalama SPL’lerin ne olacağını bilmiyordu, çünkü hiçbir birey yararlı ortalamaları hesaplamak için gerekli olan büyük dinleyici grubunu toplamayı ve araştırmayı beceremedi. Artı, her durumda, üreticiler hangi araştırma grubundan gelen numaraları benimsemelidir sorunu ortaya çıktı.

Bu çıkmazda, ABD Halk Sağlığı Servisi (USPHS), her test frekansında gerekli ortalama SPL’leri sağlamak için ülke genelinde vatandaşların işitmelerini araştırmaya karar verdi. 1935’te USPHS, ülkenin normal işitme nüfusunun büyük örneklerinin ortalama eşiklerine karşılık gelen SPL’lerin ulusal bir anketini tasarlamak ve yürütmek için genç bir epidemiyolog Willis Beasley’i görevlendirdi (Şekil 1)

Beasley mükemmel bir iş yaptı. Büyük numuneler coğrafi olarak sınıflandırıldı, odyometrelerin kullanımı için ekipler toplandı ve eğitildi, daha sonra ülke çapında kilit yerlere gönderildi. Sonuçlar harmanlandı, analiz edildi ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki odyometre imalatçılarına açıklandı. Bu çalışma o zamandan beri 1935–36 arasındaki USPHS Anketi, “Amerikan Anketi” veya sadece “Beasley Anketi” olarak tanınmıştır. Bu veriler o zaman odyometre kalibrasyonu için “Amerikan Standardı” olarak adlandırılan şeyin temeli olmuştur ( Şekil 2).

1960’lı yılların başında Houston’da Willis Beasley ile tanışma zevkini yaşadım. O sırada Baylor Tıp Fakültesindeydim ve yakındaki bir binadaki Teksas Sağlık Bilimleri Merkezi’ndeki bir proje üzerinde çalışıyordu. Epidemiyolojik araştırmalar hakkında iyi bir şey bildiği ancak işitme testi hakkında pek bir şey bilmediği için ankete girdiğini belirten çok hoş bir sohbet yaptık.

Parentetik olarak, o zamanlar çeşitli etnik kökenli Houston itfaiyecilerinin odyogramlarını karşılaştıran bir çalışma üzerinde çalışıyordum. Beasley’e bu tür verileri bildirirken etnik kökenleri nasıl sınıflandırabileceğim konusunda bana ne gibi önerilerde bulunabileceğini sordum. “Kolay” diye yanıtladı. “Beyaz, siyah ve diğer.” Eminim bu konunun ne kadar karmaşıklaştığını öğrense şaşırır.

Japonlarda hesaplamalara dahil oluyor…

II. Dünya Savaşı’nın tamamlanmasından ve Beasley Survey’den esinlendikten sonra, Birleşik Krallık’taki işitme uzmanları kendi anketlerini yapmaya karar vermişlerdir. Beasley Survey’in sonuçlarını onaylamayı beklemişlerdi, ancak verilerinin frekans aralığında yaklaşık 10 dB daha iyi hassasiyet gösterdiğini fark ettikleri için şaşırdılar.

Bu karışıklık Japonya’daki bilim insanları da kendi çalışmalarını yürütmeye karar verinceye kadar devam etmiştir. Japon anketinin sonuçları, Amerika ortalamalarından yaklaşık 10 db daha iyi olan İngiltere sonuçları ile yakın bir benzerlik göstermiştir. (Figür 3).

Bu, Amerikan Standardının bir şekilde kusurlu olduğuna dair güçlü bir kanıt gibi görünüyordu. İlk başta, en iyi cevabın, bir kulaklık kuplöründe ölçülen alan verilerini SPL’ye aktarmak için test cihazlarının kalibrasyonundaki farklılıklar olduğu görülüyordu. Ancak bu üç anketin herhangi birinin prosedürlerinde, enstrümantasyonunda veya verilerinde açıklayıcı bir hata bulunamamıştır.

Gizemi çözme çabası içinde Amerikalı bir kulak burun boğaz uzmanı Aram Glorig, yeni bir Amerikan dinleyici anketi düzenledi (Şekil 4). Ekibi, Wauwatosa, Wis’teki 1954 Wisconsin Eyalet Fuarı’na katılan 3500 kişiyi test etti. Glorig, 1935-36 anketinde Beasley ekibinin izlediği prosedürleri tam olarak çoğaltmak için büyük çaba harcadı. Üç ülkeden elde edilen sonuçlar arasındaki tutarsızlıkları anlama çabası içinde çevrilmemiş bir taş bırakmak istemiyordu. Verileri, orijinal Beasley anketi verilerini tam olarak doğruladı.

Amerikan sonuçlarına karşı yapılan meydan okuma çözüldü mü? Hayır, çünkü İngiltere ve Japon verilerinde 10 dB olan sıkıntı farklılığı açıklanmamıştı.

Glorig, böyle bir tutarsızlığın nasıl ortaya çıkabileceği konusunda uzunca düşündü. Beasley’nin test prosedürlerini tam olarak çoğalttığından beri, sorun bu olamaz mıydı? Üç anket arasında ayırt edebileceği en büyük fark Beasley araştırmasının, II. Dünya Savaşı’ndan önce, odyometri hala nispeten yeni bir aktivite iken, diğer ikisi, İngiltere ve Japon anketlerinin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gerçekleşmesiydi. Bu, Glorig’in muhtemelen savaş sırasında ve sonrasında Amerikan İşitsel Rehabilitasyon Merkezlerinde yaşanan deneyimlerin Beasley’nin halkının kullandığı tekniğe göre daha iyi test teknikleriyle sonuçlandığı gerçeğini yansıtan bir düşünce olduğunu düşündü.

Hem İngiltere hem de Japon araştırmalarında, savaş sırasında ve sonrasında odyometrik testlerde daha fazla deneyime sahip olmanın basit gerçeği farkı açıklayabilir mi? Glorig 1954 anketinde Beasley’nin ekiplerinin izlediği prosedürü dikkatlice kopyalamak yanlış mıydı? Veya İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında yapılan tüm testlerden elde edilen yeni laboratuvar tekniklerini kullanmış olmalılar mı?

Böylece, 1955’te Glorig Wisconsin Eyalet Fuarı’na geri döndü ve 1954 anketini tekrarladı, ancak bu kez ekibine klasik 1944 Hughson-Westlake gazetesinde savunulan odyometrik eşik arama prosedürlerini takip etmelerini ve ardından “laboratuvar metodolojisini” yeniden adlandırdı. (Şekil 5). Bu kez Glorig’in sonuçları 1954 sonuçlarına kıyasla yaklaşık 10 dB arttı, bu sonuçları İngiltere ve Japon verileriyle aynı fikirde olduğunu göstermiştir.

Şimdilerde Amerikan Standardının 10 dB tarafından revize edilmesi gerektiğine dair çok büyük kanıtlar olduğu görülüyordu.

Sorun çözüldü mü?

Tam değil! Bu mesele şimdi uluslararası bir mesele haline gelmişti. 1964 yılında, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) İtalya’nın Rapallo kentinde bir araya geldi ve yeni bir uluslararası standardı (açıkça İngiltere ve Japon verilerine dayanarak) hazırladı. ISO-64 Standardı olarak biliniyordu ve fiili Uluslararası Standart olarak görev yapan Amerikan Standardının yerini almak niyetindeydi (Şekil 6).

Bu noktada yeni bir organizasyon alana girdi, Amerikan Standartları Birliği (ASA), Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü’nü (ANSI) yeniden adlandırdı. Glorig 1955 verilerine dayanarak ISO-64 Standardında birkaç küçük ayarlama yaptılar, daha sonra 1969’da yeni bir Amerikan Standardı (ANSI-69) yayınladılar (Şekil 7).

Bu standardın en son sürümü olan S3.6 2018, esasen 1969 versiyonuyla aynı eşik SPL değerlerini korur. Odyometre kalibrasyonunun uluslararası standardizasyonunu garanti eden en yeni ISO standardıyla aynıdır.

Sonuç

Bu, odyometrik sıfır arayışının karmaşık hikayesidir. Tüm sistem şimdi o kadar derinden iç içe geçmiş ki geri dönüşün mümkün bir yolu yok.

Fakat yine de, işitsel eşiklere işitme cihazı performans verileriyle aynı SPL ölçeğine atıfta bulunulması, 1920’lerde Harvey Fletcher tarafından ilk kez düşünülmüş olana benzer bir sistem olsaydı zarif olmaz mıydı?

Bir Cevap Yazın