Prematüre bebekler işitsel beyin gelişiminde ve konuşmada aksaklıklar yaşayabilir.

0
319

Hamileliğin üçüncü üç aylık döneminin başında doğan prematüre bebeklerin işitsel korteksinin gelişiminde gecikmeler yaşanmasının olası olabileceği ile ilgili yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Araştırmacılar, bu tür gecikmelerin 2 yaşındaki dil ve konuşma bozukluklarıyla ilişkili olacağını belirtiyor.

Bulgular, Society for Neuroscience derneğinin dergisi olan eNeuro‘da yayınlandı.

İllinois Üniversitesi’nde işitme ve konuşma bölümünde bilim profesörü olan Brian Monson öncülük ettiği araştırma ile ilgili olarak, “Bizler prematüre bebeklerin beyin gelişimlerinin nasıl anlaşılacağına ilişkin oldukça sınırlı bilgiye sahibiz” dedi. 

“Önceki çalışmalardan da biliyoruz ki yeni doğan bebekler fetüsken sadece duymuyor aynı zamanda sesleri dinliyor ve öğreniyor.” 

 Ultrases çalışmaları 25. haftanın başından başlayıp gebeliğe kadar devam eden fetüslerin üretilen seslere tepki olarak hareket ettiğini ortaya çıkardı. Başka araştırmalar da gösteriyor ki yeni doğanlar rahimdeyken maruz kaldıkları sesleri -müzik veya konuşma sesleri- daha fazla dinlemeyi tercih ediyorlar.

Brian Monson – professor, speech and hearing science

Monson, “Bu tür araştırmalar sebebiyle bizler gebeliğin üçüncü üç aylık döneminde anne karnındaki bebeğin işittiğini, öğrendiğini ve anı yarattığını biliyoruz. Böyle olgunlaşmamış bir sistemin ayırt etme ve öğrenmeye başlama yeteneğine sahip olması oldukça dikkat çekici” dedi.

Ekip, beynin diğer alanları ile kulağa gelen işitsel sinyalleri almak için ilk kortikal bölge olan temel işitsel kortekse ve bu uyaranların işlenmesinde daha sofistike rol oynayan temel olmayan işitsel korteks bölgesine odaklanıyor.

Arştırmacı Monson, bu iki alan arasındaki ilişkinin ne olduğunu, bu bölgelerin aynı anda, ancak farklı oranlarda mı olgunlaştığını, farklı zamanlarda ancak aynı oranda mı olgunlaştığını merak ettiklerini ve çalışmalarını bu hipotetik sorulara göre biçimlendirdiklerinden bahsetti.

Araştırmacıya göre farklı oranda olgunlaşma, erken doğum olduğunda dokuyu doğumla ilişkili yaralanmaya veya bozulmaya karşı savunmasız hale getirebilir.

Yapılan analizler ile gebelik süresi 26 hafta olanların temel işitsel korteksinin temel olmayan işitsel kortekse kıyasla daha çok gelişmiş olduğu ortaya koyuldu. 26 haftalık ile 40 haftalık – ki bu dönem gebeliğin tamamlandığı dönemdir- bebekler arasında erken doğan bebeklerde temel olmayan işitsel korteksin hızlı bir şekilde olgunlaştığı ve kısmen temel işitsel korteksi yakaladığı ve her iki bölgenin de erken doğan bebeklerde 40 haftalık doğan bebeklerinkine göre daha az gelişim gösterdiği bulundu.

Ekip aynı zamanda bebeklik çağındaki temel olmayan işitsel korteksteki gecikmeli gelişme ile 2 yaşındaki çocuklardaki dil gecikmesi arasında bir ilişki bulduğunu ve erken doğum nedeniyle beynin bu kısmında gözlenen aksamaların konuşma ve dil sorunlarına katkıda bulunabileceğini düşündüğünü belirtiyor.

Araştırmacılara göre bu araştırma erken doğan bebeklerin sonraki dil gelişimlerini tahmin etmemize yardımcı olabilir. Mini Sözlük:

Ultrases: İnsan kulağının duyamayacağı 20 kHz üzerindeki yüksek frekanslı seslerdir. 

İşitsel Korteks: İşitme ve işitileni anlamayla sorumlu alt alanları bulunan beyin bölgesi​

Fetus: Anne rahminde gelişen canlı

 ÇEVİRİ: Seda Öztürk, MSc.


Kaynaklar:

https://blogs.illinois.edu/view/6367/600667
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180115151615.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5773280/

Bir Cevap Yazın