Sistematik İnceleme: Pediatrik Tinnitus Risk Faktörleri

0
267

Kore Üniversitesi Otorinolaringoloji-Baş ve Boyun Cerrahisi Bölümü ve Seul Üniversitesi BoramaeTıp Merkezinden araştırmacıların pediatrik tinnitus risk faktörlerinin meta analizi ve sistematik incelemesine ait bulguları yakın zamanda The Laryngoscope dergisinde yayınlanmıştır. Yazarların bu araştırmayı yapmasının nedeni pediatrik tıbbın pek çok alanında olduğu gibi pediatrik tinnitusta güvenilir klinik data ve deneyim yokluğundan dolayı pediatrik tinnitusta nadiren ilaç tedavisinin kullanılmasıdır. Sonuç olarak, bu bağlamda risk faktörlerinin belirlenmesi önemlidir. Pediatrik tinnitusta risk faktörlerini rapor eden çalışmalarda, MEDLINE, PubMed ve Embase yayın veri tabanları literatür taraması temelinde sistematik olarak gözden geçirilmiştir. İnceleme, 2016 yılı başlangıcında veri tabanından yayınlanan ve en az 50 deneğin yer aldığı ve en az bir risk faktörünü inceleyen makaleleri kapsamıştır: yaş, cinsiyet, işitme kaybı, gürültü maruziyeti veya sigara kullanımı.

İnceleme boyunca toplam 28.000’in üzerinde çocuk ve adolesanı kapsayan 11 çalışma belirlenmiştir. Genelde, artan yaş önemli bir risk faktörü değildir fakat özellikle adolesan popülasyonunda artan yaş ve tinnitus arasında önemli bir korelasyon bulunmuştur. Risk kadınlar için %1.37, işitme kaybı için %2.39 ve gürültüye maruziyet için %11.35 olarak bulunmuştur. Adolesanlarda yapılan çalışmaların ikisinde tinnitus gelişiminde bir risk faktörü olan sigaranın istatistiksel olarak anlamlı olduğu gösterilmiştir. 

https://www.audiology-worldnews.com/research/2636-systematic-review-risk-factors-for-pediatric-tinnitus
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29094364

Bir Cevap Yazın