Odyometri ve Yetersizlikleri

Odyometri ve Yetersizlikleri

"Artık kendimizi kandırmayalım; standart odyometri testlerimiz amaca uygun değildir."


Yaklaşık 140 yıl önce, Benjamin Ward Richardson (1), 1879'da, Royal Society of London'a, David Edward Hughes tarafından icat edilen bir cihazın tıbbi yararlılığı ile ilgili bulgularını sundu (Şekil 1). 

Şekil 1. Royal Society of London'da Richardson'ın dersinin yüzüncü yılını kutlamak için Stephens (2), "British Journal of Odyoloji" 'ndeki Hughes' ün odyometresini öven ve bu görseli içeren 1979 tarihli bir makale yayınladı.

Hughes' ün odyometresi, burada Lewandowski tarafından 1883 yılında ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Bu, iki primer bobin (a ve c) ve bir sekonder bobin (b)' den oluşur ve Hughes'un karbon mikrofonu eklenmiştir.


"Bu aletin, bir sesi tanımlayabilen herkesin işitme gücünü test etmek için en tatmin edici araç olduğu düşünülmektedir ... Bu araç, sağır olanlarda işitmenin seviyesini belirlemede, iki işitme organının göreceli değerlerinin belirlenmesinde doktora büyük yarar sağlayacaktır... Cihaz, dış kulak yolundan kaynaklanan sağırlık ile östaki borusu kapalılığından-boğazdan kaynaklanan sağırlığın ayrımını yapmak için kullanılabilir. "

"Tekrarlanan baş dönmesine maruz kalmış başka bir kişide ... her iki dış kulak temiz, timpan zarlar doğal olmasına ve ötesinden hiçbir ses duyulmamasına rağmen işitme o kadar kusurludur ki,...

"Bu alet, has altından [ kullanışlı ve suni zar yapmak için gereken maddedir] yapılan timpanların etkisini belirlemede büyük bir hizmet vaat ediyor ... "

"Sanırım genel olarak bilim dünyasının ve özellikle tıp dünyasının, odyometre adı verilen basit ve güzel aleti için profesör Hughes'e şükran borçlu olduğunu" söyleyebilirim.1

100 yıl sonra, (saf ses) odyometresi hala işitme testlerinin "altın standardı" olarak düşünülmekte ve "iki işitme organının göreceli değerlerini belirlemek", "dış kulaktan kaynaklı ve östaki borusunun kapanmasından kaynaklı sağırlığın ayrımını yapmak " ve " tekrarlayan baş dönmesi "ve " perfore timpan zarı" değerlendirmesine yardımcı olmak için kullanılmaktadır.

Saf ses odyometrisi (SSO), "altın standart" olarak kalabilir fakat sınırlamaları olmadığı anlamına gelmez. Daha önce ve sonrasında ifade edenler olduğu gibi, Crandell ve arkadaşları (3), yaşlıların işitme ile ilgili en büyük şikayetinin, gürültülü ortamlarda konuşmayı anlamada zorluk olduğunu belirtmişlerdir. SSO'nin bu zorluğu güvenilir bir şekilde tahmin edemediği ve benzer odyogramlara sahip kişilerin sıklıkla gürültüde konuşmayı anlamak için farklı becerilerini de kullandığı sonucuna varmışlardır. O dönemde (ve birkaç yıl önce) hem işitme kliniğinde hem de araştırmalarda konuşma odyometrisinin gerekli olduğuna dair genel bir mutabakat vardı.

Hızla bugüne gelindiğinde, gürültüde konuşmayı anlama becerilerini test etmeye dayalı konuşma odyometrisine duyulan ihtiyaç 30 yıl sonra bugün tanımlanmış durumdadır. Yakın tarihli bir makalede, Sharma ve ark.(4), en popüler 5 gürültüde konuşmayı anlama testini gözden geçirdi. Amaç, odyolog veya araştırmacıların kanıta dayalı bir seçim yapabilmeleri için bu 5 testi karşılaştırmaktı. Başka bir deyişle, tek bir "altın standart" konuşma odyometrisi testi henüz geliştirilmemiştir. Ve makalede yapılan iddiaya rağmen, konuşma odyometri testleri odyologların test bataryalarında birincil araç haline gelmemiştir.

2015'te Uluslararası Rehabilitatif Odyoloji Birliği (ICRA), konuşma testleri yapılandırmak için bir kılavuz üretti (5). Amaç, konuşmayı tanıma ölçümü için (gürültüde ya da sessizlikte) tanı testlerini standartlaştıracak bir dizi yönerge ve böylece test sonuçlarının farklı dillerde karşılaştırılabilir olmasını sağlamaktı. Konu ile ilgili iki set kılavuz önerildi: biri tek basamaklı sayı (üçlü) testi ve diğeri bir (matriks) cümle testiydi. Matriks cümle testi incelemesinde, Kollmeier ve arkadaşları (6), "farklı diller arasında etkili, güvenilir ve karşılaştırılabilir konuşmayı anlama eşikleri" elde edilebildiğini ifade etmişlerdir. Matriks Cümle Testi'nin İngiliz İngilizcesi versiyonu(7), yaklaşık 10 yıldır mevcuttur ve yine de İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) odyolog test bataryasına eklenmedi.

Bu nedenle, prototipi gösterildikten 140 yıl sonra SSO, klasik bir işitme incelemesinde kullanılan "standart" işitme testinin hala neredeyse tek cihazdır.

İhtiyaç duyulduğu halde, neden konuşma odyometrisi testleri bunu değiştirmedi? Bu sorunun basit bir cevabı, herhangi bir gürültüde konuşmayı anlama testinin, karşılaması gereken şartları yerine getirmede başarısız olmalarıdır.

Lewald ve arkadaşları (10), yakın zamandaki (2016) bir bildirilerinde, işitmemizin nasıl olduğuna dair şu anki anlayışımızı yansıtmaktadır:

"Kompleks akustik ortamlardaki konuşma algısı, insan işitsel sisteminin şaşırtıcı bir kabiliyetidir. Bireyler, yankılı ve gürültülü ortamlarda bile konuşmacının söylediklerini seçip algılayabilir, lokalize edebilir... Konuşma algısında işitsel ayrıştırma, gruplama ve nesne oluşumu arasındaki etkileşim, ses lokalizasyonu mekanizmalarını da içerir " (10).

Horizontal ses lokalizasyonu sağlamak için iki kulağa sahibiz ve bu, iki kulak zarına gelen seslerin zaman ve seviye farklılıklarını içeren bir binaural hesaplamayı içerir. Dış kulak, ses azalmasının spektral analizini kullanarak vertikal ses lokalizasyonunu (önden ve arkadan gelen sesler arasındaki ayrımı) sağlar. Vertikal lokalizasyonda her kulak kendi tarafındaki alandan sorumludur (11). Sesin uzaklığının tahmini, doğrudan- yankılanan sinyal oranı (DYO) olarak bilinen doğrudan ve yankılanan sinyalin enerjisinin oranı da dahil olmak üzere birçok ipucu ve hesaplama kullanmaktadır (12). Bu nedenle, konuşma odyometrisinin, değişken arka plan gürültüsü ile her iki kulağın da kullanıldığı bir serbest alan testi olması gerekir. Bu aynı zamanda, işitme cihazı yaranının değerlendirilmesi için de daha uygun olacaktır.

 SSO'nin eksiklikleri olsa bile testin zamanı üzerinde duran, yararlı olmaya devam edeceğini savunanlar vardır. Bu doğru olabilir. Bununla birlikte, işitme ve dinlemenin gerçekte nasıl işlediği konusunda bilgimiz geliştikçe, SSO'nin "amacına uygun" olmadığına dair kanıtlar giderek artmaktadır.

 Gelecekte, "altın standart" işitme testi olmasından vazgeçilse bile, SSO'nin yararlı bir araç olarak kalacağı muhtemel görünüyor. Örneğin, algılanan kulak çınlaması perdesi genellikle işitme kaybı olan alana girdiğinden (18), yüksek frekanslı SSO (8-20 kHz), kulak çınlaması teşhisine yardımcı olabilir.

Peki sırada ne var?

Hakiki bir "altın standart" işitme testinin gelişini yakında göremiyorum. Böyle bir testin olmaması, yaşa bağlı işitme kaybına sahip olanlar için etkili rehabilitasyonun sağlanmasında ve herhangi bir sebeple işitmelerinin yavaş gelişmesinden dolayı akranlarına ayak uydurmak için mücadele eden çocuklar için önemli bir engel oluşturmaktadır (19).

Ev sinemasındaki son gelişmeler, çok sayıda hoparlörle donatılmış bir odada, nispeten düşük bir maliyetle, (özel odyometrik ekipmanlarla karşılaştırıldığında) bir 3 boyutlu ses deneyimi oluşturulabileceği anlamına gelmektedir. Örneğin, Dolby Atmos sistemi, her biri bir odanın 3 boyutlu alanına yerleştirilebilen 128 eşzamanlı ses nesnesini üretebilir (Şekil 2). Benzer bir teknolojiyi kullanan bir "3D Odyoloji Odası", sadece serbest alan konuşma odyometrisini değil, farklı oda tiplerinin ve farklı arka plan seslerinin tekrarlanabilir ve gerçekçi sonuçlar alınmasını mümkün kılar. Buna ek olarak, yetişkinler, çocuklar, erkekler ve kadın sesi de dahil olmak üzere farklı konuşmacıların yanı sıra hızlı, yavaş, mutlu, üzgün, öfkeli, heyecanlı veya korkulu olarak tanınabilen konuşma tipleri da tasarlanabilir. Talimatları ve görsel bilgileri görüntüleme kapasitesine sahip büyük bir televizyonun eklenmesi, gerçek dünyadaki durumları ve hasta ile daha interaktif test imkânını sağlayabilir.


Şekil 2. Dolby Atmos ses sisteminden esinlenilerek tasarlanmış bir "3D Odyoloji Odası".

Kaynak: https://www.dolby.com/us/en/technologies/home/dolby-atmos.htm


ÖZET

1.Richardson BW. Some researches with Professor Hughes' new instrument for the measurement of hearing; the audiometer. Proc Royal Soc London. 1879;29:65-70.

2.Stephens S. Hughes' audiometer. Brit J Audiol. 1979; 13 [Suppl 2]:11-12.

3.Crandell CC, Henoch MA, Dunkerson KA. A review of speech perception and aging: Some implications for aural rehabilitation. J Acad Rehab Audiol. 1991;24:121-132.

4.Sharma S, Tripathy R, Saxena U. Critical appraisal of speech in noise tests: a systematic review and survey. Int J Res Med Sci. 2017;5(1):13-21.

5.Akeroyd MA, Arlinger S, Bentler RA, et al. International Collegium of Rehabilitative Audiology (ICRA) recommendations for the construction of multilingual speech tests. Int J Audiol. 2015;54 [Suppl 2]:17-22.

6.Kollmeier B, Warzybok A, Hochmuth S, et al. The multilingual matrix test: Principles, applications, and comparison across languages. Int J Audiol. 2015;54[Suppl 2]:3-16.

7.Hewitt DR. Evaluation of an English Speech-in-Noise Audiometry Test. Southampton, UK: MSc Thesis, Faculty of Engineering, Science, and Mathematics, University of Southampton;2008.

8.Gatehouse S, Robinson K. Speech tests as measures of auditory processing. In Martin M, ed. Speech Audiometry. London: Whurr;1997:74-88.

9.Beck DL, Flexer C. Listening is where hearing meets brain in children and adults. Hearing Review. 2011;18(2):30-35. Available at: http://www.hearingreview.com/2011/02/listening-is-where-hearing-meets-brain-in-children-and-adults/

10. Lewald J, Hanenberg C, Getzmann S. Brain correlates of the orientation of auditory spatial attention onto speaker location in a "cocktail-party" situation. Psychophysiol.2016;53(10):1484-1495

1.Grothe B, Pecka M, McAlpine D. Mechanisms of sound localization in mammals. Physiol Rev. 2010;90(3):983-1012.

2.Ghamdan L, Shoman MAI, Elwahab RA, Ghamry NAE-H. Position estimation of binaural sound source in reverberant environments. Egyptian Informatics Jour. 2017;18(2):87-93.

3.Salvi R, Sun W, Ding D, et al. Inner hair cell loss disrupts hearing and cochlear function leading to sensory deprivation and enhanced central auditory gain. Front Neurosci. January 18, 2017;10:621.

4.Asokan M, Williamson R, Hancock K, Polley D. Homeostatic normalization of sensory gain in auditory corticofugal feedback neurons following auditory deprivation. In press.

5.British Society of Audiology. Position Statement & Practice Guidance: Auditory Processing Disorder (APD)[Draft]. April 2017. Available at: http://www.thebsa.org.uk/wp-content/uploads/2017/04/APD-Position-Statement-Practice-Guidance-APD-2017.pdf

6.Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V, et al. Dementia prevention, intervention, and care. Lancet. July 19, 2017;390(10113). Available at: http://www.thelancet.com/commissions/dementia2017

7.Hewitt D. Age-related hearing loss and cognitive decline: You haven't heard the half of it. Front Aging Neurosci. 2017;9:112.

8.Shekhawat GS, Searchfield GD, Stinear CM. The relationship between tinnitus pitch and hearing sensitivity. Eur Arch Otorhinolaryngol. January, 2014;271(1):41-48.

9.Cameron S, Dillon H. Development of the Listening in Spatialized Noise-Sentences Test (LISN-S). Ear Hear. April, 2007;28(2):196-211.

1
Sesi Eski Haline Getirmek İçin Lazer Işığının Kul...
İŞİTME TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİSİ AĞACI 2017

POPÜLER YAZILAR

23 Temmuz 2017
Bu rehber 2017 yılı için odyoloji bölümünü tercih etmeyi düşünen öğrenci adayları için hazırlanmıştır. Sevgili Öğrenciler,Bir meslek ter­cih ederken, iş olanakları ve maaş duru­mun­dan önce o mes...
4
3079 Tıklanma
24 Haziran 2017
ÖSYM adaylara ön bilgi vermek amacıyla 22 Haziran 2017 tarihinde 2017- 2018 eğitim öğretim döneminde öğrenci alacak programlar ve kontenjanları hakkında bir klavuz yayınladı. 201- 2018 eğitim öğr...
3
2510 Tıklanma
22 Nisan 2017
Goril Kumbuka, 2014'te Jacksonville Hayvanat Bahçesine geldikten kısa bir süre sonra, hayvanat bahçesi görevlisinin şüpheleri başladı.  Kumbuka, işitme sorununa sahipti. Nemours Çocuk Hastanes...
4
1799 Tıklanma
18 Nisan 2017
JAMA Otolaryngology-Head& NeckSurgery'de yayınlanan yeni bir çalışmaya göre geniş vesitibüler kanal sendromu tanısı alan çocukların işitme kaybı derecesinin belirlenebileceği ileri sür...
0
1679 Tıklanma
15 Şubat 2018
Marmara Üniversitesi Odyoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Ferda Akdaş'a "Örgün Odyoloji Eğitimine Başlama Tarihçesi" başlıklı sunumunu paylaştığı için teşekkür ediyoruz. ...
7
1422 Tıklanma

İNFOGRAFİKLER

a