Uzmana Sorun: Vestibüler Migren

0
747
Dr. Kristen Steenerson cevaplıyor
https://profiles.stanford.edu/steenerson

1. Vestibüler migren’in tanı kriterleri nelerdir?

Vestibüler migren kriterleri 2012 yılında Barany Society and the International Headache Society tarafından geliştirilmiştir. Vestibüler migren yeni kabul edilmiş bir tanı olduğundan, evrensel araştırma standartları oluşturmak için kesin tanı kriterleri halen geliştirilmektedir. Bu nedenle vestibüler migreni olan birçok hasta yedi yıl önce belirlenmiş klasik kriterlere uymayabilir. Mevcut kriterler, hastaların bir seferde 5 dakikadan 72 saate kadar süren en az beş orta ile şiddetli baş dönmesi atağı (hareket sadece dönme değil, bir halüsinasyonu olarak da tanımlanır) tanımlaması gerekir. Bu ataklarda migrenin özelliklerinden olan baş ağrısı,ışıktan rahatsız olma, sesten rahatsız olma veya zamanın yarısında görsel aura gibi özelliklerin bulunması gerekir. Son olarak, daha önce bir migren öyküsü varsa bu tanıyı koymaya yardımcı olur.

2. Vestibüler migren şüphesi olan hastalar için ortak klinik belirti ve bulgular nelerdir?

Vestibüler migren hastaları genellikle dönme, eğilme, sallanma, dalgalanma ve dengesizlik ataklarına sahiptir. Bunlar genellikle spontan ortaya çıkar ancak stres, az uyku, dehidrasyon, sıçrama egzersizi ve öğünlerle bağlantılı da olabilir. Ataklar arasında hastalar için hareket, ses, ışık, koku ve ilaçlara aşırı duyarlılık olması çok tipiktir. Doktorlar tarafından değerlendirildiğinde, bu hastaların çoğu normal kabul edilir. Bununla birlikte dikkatli incelendiğinde vestibüler migren hastalarının baş hareket hassasiyetinin, görsel hareket hassasiyetinin ve VM olmayan hastalara kıyasla zaman zaman abartılı sallanma ile postural dengesizliğin arttığı fark edilecektir.

3. Vestibüler migren teşhisine yardımcı olan özel vestibüler testler var mı?

Ne yazık ki, vestibüler migren için hala altın standart tanı testleri bulunmamaktadır. Vestibüler testte yardımcı olabilecek bazı kalıpları vurgulayan bazı ilginç çalışmalar yayınlandı, ancak bunlar hala başlangıç aşamasında. Diğer vestibüler bozuklukların, özellikle de Meniere Hastalığı’nın, belirtileri ile arasındaki ciddi benzerliklerinden dolayı değerlendirildiğinden emin olmak için tüm odyovestibüler test bataryasının uygulanmasını faydalı buluyorum.

4. Hangi yönetim stratejileri daha faydalıdır?

Yönetimin iki temel yaklaşım bulunmaktadır: önleme ve kurtarma.

         Önleme toplam atak sayısını ve sıklığını azaltmaya odaklanır. İyi bir önleme planı atakların şiddeti ve sıklığını % 50 azaltacaktır. Atakların tamamen ortadan kalkması nadirdir. Önleme planlamaları; yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar ve fizik tedaviyi içerir. Yaşam tarzı değişiklikleri çok etkili hatta hasta için ihtiyaç duyulan her şey olabilir. Yaşam tarzı için bizim kullandığımız temel TOHUMLAR: Uyku, Egzersiz, Yeme, Dehidrasyon ve Stres yönetimi. Düzenli uyku, egzersiz, su tüketimi (kafein / alkol gibi susuz içeceklerden kaçınılması) ve yemek programları migren ataklarının tetiklenmesinin azaltmasına yardımcı olabilir. Stres yönetimi aynı zamanda farklı insanlar için farklı biçimlerde uygulanabilecek önemli bir yaşam tarzı değişikliğidir: meditasyon, farkındalık, konuşma terapisi, egzersiz, iş modifikasyonları ve bazen ilaçlar. Önlemede kullanılan medikal yaklaşımlar migren literatüründen ödünç alınmıştır. Bunlar magnezyum ve riboflavin gibi reçetesiz satılan ekstra besin takviyelerin kullanımından antihipertansifler, antidepresanlar ve anti-epileptik ilaçlar gibi reçeteli ilaçlara kadar değişebilir. Vestibüler rehabilitasyon, atakların tetiklenmesini azaltmaya yardımcı olmak için beynin baş / vücut hareketi ve görsel hareket için duyarsızlaştırılmasına yardımcı olabilir.

         Kurtarma, bir atak gerçekleştiğinde süresini ve ciddiyetini azaltmaya odaklanır. Tipik olarak kullanılan ilaçlar arasında, mide bulantısı, iltihap önleyici, migren önleyici, anti-histamin ve vestibüler baskılayıcı olarak çift amaçlı olan anksiyolitik özellikler bulunur. Bu ilaçların uzun süreli kullanımında yan etkileri olabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. Ayda bir kaç kez kullanılması güvenli kabul edilmektedir.

5. Vestibüler migren için ilaçlar mevcut mu?

Amerika Birleşik Devletleri’nde, genellikle migren için kullanılan ilaçları kullanıyoruz. Bunlar, magnezyum ve riboflavin gibi reçetesiz nutrasötiklerden antihipertansifler, antidepresanlar ve anti-epileptik ilaçlar gibi reçeteli ilaçlara kadar değişebilir. Bunlar genel olarak etkilidir, ancak bazen hasta rahatlamadan önce birkaç farklı kullanım ile test etmek gerekebilir. ABD’de vestibüler migren ile ilgili bir ilacın diğerinden daha etkili olduğuna dair destekleyici randomize kontrollü çalışma yoktur. Avrupa ve diğer ülkelerde, flunarizin ve sinarizin ilaçlarını destekleyen çalışmalar bulunuyor, ancak bunlar ABD’de mevcut değil.

6. Vestibüler migren diğer migrenlerden farklı mı tedavi edilir?

Hem evet hem hayır. Birçok yönden tedavileri benzerdir. Vestibüler migrenin hareket duyarlılığı ve denge güçlükleri nedeniyle, tipik migrende yaygın olarak görülmeyen vestibüler tedavilerin uygulanması için ayrı bir rolü vardır. Daha fazla çalışma yapıldığında, vestibüler migrenin, migrenin baş ağrılarına kıyasla benzersiz patofizyolojik süreçlerin kanıtları ortaya çıkabilir. Bu, farklı ilaç türlerine vurgu yapılmasını sağlayabilir, ancak bu henüz kesin olarak belirlenmemiştir.

7. Vestibüler rehabilitasyon önerir misiniz?

Evet. Deneyimli bir vestibüler terapistin elinde, birçok vestibüler migren hastasının denge ve hareket hassasiyeti açısından geliştiğini görüyorum. En hafif okuler motor veya denge egzersizlerinin bile hastanın tolere edebileceği eşiği iyileştirdiği önemli durumlar bulunuyor. Bu kişiler için, vestibüler tedaviyi denemeden önce genellikle yaşam tarzı ve medikal müdahaleleri deneriz.

8. Genel halkın vestibüler migren hakkında ne bilmesini istersiniz?

Vestibüler migren inanılmaz derecede yaygın. Halkın % 3’üne kadar vestibüler migren bulunuyor. Vestibüler migren teşhisi için baş ağrısının belirgin bir özellik olması gerekmediğini bilmek önemlidir.

Stres, hormon dalgalanmaları (örneğin menopoz / perimenopoz) ve düzensiz uyku / yeme / egzersiz / içme programları gibi belirli çevresel faktörlerle aktif hale gelebilecek kalıtsal bir hastalık olabilir.

9. Vestibüler migren şüphesi olan hastalarıyla çalışan kişiler için anahtar mesajınız nedir?

Vestibüler migren de diğer migren formlarında olduğu gibi, epizodik, nörolojik, aşırı duyarlılık bozukluğudur. Merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sistemi yolları etkilenir ve bu da değişken hareket tipleri ve hareket hassasiyetinde vestibüler atakların ortaya çıkması ile sonuçlanır. Bu yollar bazen ağrıdan bağımsız olarak aktive olabildiğinden, vestibüler migren başlarında baş ağrısı olmadan vestibüler ataklar şeklinde olabilir. Bu nedenle baş ağrısının olmaması tanıyı engellememelidir. Yaşam tarzı değişiklikleri çok önemlidir, ilaçlar faydalı olabilir ve hastaların çoğunda fizik tedavi faydalıdır.

10. Vestibüler migren hastasının yardım planına dahil edeceğiniz başka uzmanlıklar var mıdır?

Vestibüler yollar ve merkezi sinir sisteminin duygusal yolları arasındaki bilinen bağlantılar nedeniyle çoğu hasta vestibüler migrenlerine bağlı olarak anksiyete ve / veya depresyonda bir artış yaşar. Ataklar tahmin edilemez ve korkutucudur. Eğer bilinçsizce kontrol edilmeye çalışılırsa panik atak, hipervigans gibi istenmeyen başa çıkma yöntemlerini tetikleyebilir. Duygudurum değişiklikleriyle olan bağlantı nedeniyle, konuşma terapisi ve meditasyon gibi psikolojik destek, bu bozuklukla başa çıkmada yararlı olabilir.

Kaynak:

https://www.audiology.org/public-awareness/balance-awareness-week/ask-expert-vestibular-migraine

Çeviri: Seda Öztürk

Bir Cevap Yazın