Vagus sinirinin tekrar eden seslerle uyarımı sonucunda işitmenin iyileştiği tespit edildi

0
488

Tinnitus gibi rahatsızlıklar için potansiyel terapötik faydalar üzerinde yapılan çalışmalar her geçen gün artmaktadır. Fareler üzerinde vagus siniri stimüle (VNS) edilerek yapılan çalışmada umut verici verilere ulaşıldı.

Daha önceki çalışmalarda işitsel yolağın verdiği nöral yanıtların işitsel eğitimle değiştirilebildiği kanıtlanmışt.Bu çalışmayla VNS ses eşleştirme (sound pairing) paradigmasının da tinnitus hastalarında pre-klinik çalışmalarda faydalı olduğu görülmüştür.

Vagus siniri Kranium’dan bağırsak sistemine kadar ilerleyen ve otonom sinir sisteminin önemli bir parçasıdır. Farelerde 20 gün süreyle yapılan çalışmada vagus siniri farklı frekanslarda uyarıldı. Elde edilen yanıtlar uyarı verilen grupta kontrol grubuna göre VNS ton eşleştirmesinin arttığı gözlemlendi. Diğer bir deyişle farklı frekanslardaki uyaranlara karşı işitsel işlemlenin iyileştiği gözlemlendi.

Bu çalışma uygulanışı itibariyle ilk kortikal ve sub-kortikal plastisitenin VNS ses eşleme tekniğiyle bağlantılı olduğunu gösteren çalışma olmuştur.

Çalışmanın yürütücülerinden Michael Kilgard; “ Bu metod işitme sisteminin en zor değiştirilebilir olarak görülen en erken seviyelerinde bile değişikliğe sebep olabilir” dedi.

İlerleyen çalışmalarda VNS’nin her bir işitme bölgesindeki etkileri değerlendirilecek. Böylece hayvanlar ve insanlarda plastisitenin işitsel yolak boyunca nasıl karakteristik özellikler gösterdiği anlaşılacak.

Kaynak: https://www.audiology-worldnews.com/research/3594-hearing-is-enhanced-by-vagus-nerve-stimulation-paired-with-repetitive-sounds

Bir Cevap Yazın