Vestibüler Fonksiyonlar 40 Yaşından Sonra Azalmaya Başlıyor.

0
298

Mass. Eye and Ear tarafından yapılan yeni bir çalışmada araştırmacılar, yaş ilerledikçe hareketi algılama ve tanılama yeteneğimizin azaldığını ve vestibüler disfonksiyonun Amerikalılar arasındaki en önemli ölüm nedenleri arasında yer aldığını buldular.

Massachusetts Eye and Ear’daki araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışmada; 40 yaşından sonraki her 10 yılda vestibüler eşik seviyesinin 2 katına çıktığı, buna bağlı olarak da hareket, denge ve uzaysal oryantasyon ile ilgili duyusal bilgileri alma yeteneğinin azaldığı bulundu. 

Çalışmaya ait raporlar basılmadan önce “Frontiers in Neurology” sitesinde çevrimiçi olarak yayınlanmıştır.

Harward Üniversitesi Tıp Fakültesi Otolaringoloji Profesörü ve Mass. Eye and Ear’daki Jenks Vestibular Physiology Bölümü yöneticisi olan PhD. Daniel M. Merfeld, “Çalışmamız; 40 yaşın üzerinde vestibüler gerilemenin olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Artan vestibüler eşikler ile zayıf denge testi sonuçları birbiri ile güçlü bir korelasyon göstermektedir ve bizler daha önceki çalışmalardan da biliyoruz ki, zayıf dengeye sahip kişiler daha çok düşme eğilimi gösteriyor” dedi.

Nüfusun yarısından çoğu yaşamlarının herhangi bir döneminde vestibüler sistemleri ile alakalı baş dönmesi, dengesizlik, vertigo ve bulanık görme gibi şikayetlerle bir uzmana gitmektedir. İç kulaktaki küçük kanallardan oluşan vestibüler sistem; hareket, denge ve uzaysal oryantasyonla ilgili bilgileri toplamakla sorumludur.

Yaş ve cinsiyetin vestibüler sistem üzerinde etkisinin olup olmadığını incelemek üzere araştırmacılar, 18-80 yaşları arasında 105 sağlıklı bireye çeşitli denge ve hareket testleri uygulamış ve her bir bireyin vestibüler eşik (kişinin doğru algılayabildiği en küçük hareket) seviyelerini test etmişlerdir. Çalışma sonunda kadın ve erkek bireylerin eşikleri arasında fark elde edilmezken, 40 yaşın üzerindeki tüm hareket çalışmalarında bireylerin vestibüler eşiklerinde yükselme olduğu görülmüştür.

Araştırmacılar ayrıca artan eşiklerle standardize bir denge testini tamamlamadaki başarısızlık arasında güçlü bir korelasyon olduğunu bulmuşlardır. Bu korelasyon düşme riskinin büyük ölçüde vestibüler disfonksiyondan etkilendiğinin bir göstergesidir. Araştırmacılar daha önceki çalışmalardaki verileri kullanarak her yıl 152000 Amerikalı’nın ölümünden vestibüler disfonsiyonun sorumlu olabileceğini tahmin etmektedir. Araştırma, Amerika Birleşik Devletleri’nde vestibüler disfonksiyonun, kalp hastalığı ve kanserden sonra önde gelen ölüm nedenlerinden biri olabileceğini göstermektedir.

Vestibüler eşiklerle denge arasındaki korelasyon, denge fonksiyonlarını tarama ve kişilerin vestibüler eşiklerini iyileştirecek terapiler geliştirmede daha iyi yollar olabileceğini düşündürmektedir.

“Bizler uzun süredir vestibüler bozukluğa sahip kişilerin denge sorunları yaşadığını biliyoruz. Eğer vestibüler fonksiyonların kötüleşmesi düşmeye yol açıyorsa , düşmeyi engellemek için vestibüler fonksiyonu ve dengeyi geliştirecek fiziksel tedavi egzersizleri ya da denge yardımcıları geliştirebiliriz”

 Daniel M. Merfeld

...

Vestibular function declines starting at age 40 | Mass. Eye and Ear

Buraya bir açıklama yazın…http://www.masseyeandear.org/news/press-releases/2016/11/vestibular-function-declines-startin

Bir Cevap Yazın