Vestibüler rehabilitasyon, BPPV’ye eşlik eden otolit disfonksiyonu olan hastalarda BBPV’nin tekrar etme oranını düşürüyor.

0
638

Repozisyon manevraları Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) tedavisinde belirgin başarı oranı göstermesine rağmen BPPV tekrar görülebiliyor. Tahran Üniversitesi’nden araştırmacı Reza Hoseinabadi ve arkadaşları BPPV ile birlikte eşlik eden otolit disfonksiyonunun BPPV tekrar etme oranı üzerinde etkilerini ve vestibüler rehabilitasyon egzersizleri uygulandığında tekrar etme oranının ne kadar değişebileceğini araştırdılar.

Çalışmaya 45 BPPV hastası  dahil edildi. Hastalar üç grupta incelendi.

Birinci grup hastaların otolit disfonksiyonu yoktu (normal oVEMP ve cVEMP bulgusu) ve epley manevrası uygulandı. 

İkinci grup hastaların posterior kanal BPPV’si yönünde otolit disfonksiyonu vardı (anormal oVEMP ve cVEMP bulgusu) ve epley manevrası uygulandı.

Üçüncü grup hastaların otolit disfonksiyonu vardı ancak epley manevrası uygulanmasının yanı sıra iki ay süren habituasyon ve otolit rehabilitasyonu da uygulandı.

Bulgular, BPPV tekrarlayan oranının, otolit disfonksiyonu olan hastalarda, grup 1 ile karşılaştırıldığında daha  yüksek olduğunu gösterdi. Vestibüler rehabilitasyon BPPV tekrar etme oranının düşmesine neden oldu. Utriküler fonksiyon bozukluğu BPPV tekrar etme oranı ile anlamlı korelasyon gösterdi.

Araştırmacılar habituasyon ve otolit egzersizlerini içeren vestibüler rehabilitasyon programı ile BPPV tekrar etme oranının azaltılabileceğini savunuyor. 

Araştırma Journal of Audiology & Otology dergisinde yayınlandı.

Hoseinabadi, R., Pourbakht, A., Yazdani, N., Kouhi, A., Kamali, M., Abdollahi, F. Z., & Jafarzadeh, S. (2018). The Effects of the Vestibular Rehabilitation on the Benign Paroxysmal Positional Vertigo Recurrence Rate in Patients with Otolith Dysfunction. Journal of audiology & otology22(4), 204–208. doi:10.7874/jao.2018.00087  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6233938/

Bir Cevap Yazın