Yaşla ilişkili işitme kayıpları ve bilişsel gerilik / demans arasındaki bağlantıya dayalı veriler

0
430

Özel bir klinik bilgi sitesi olan website Healio.com geçtiğimiz günlerde toplamda 34 binden daha fazla katılımcının katıldığı 40 çalışmanın meta analiz sonuçları ile ilgili bir rapor yayınlayarak, işitme kaybı ile yaş ve tüm bilişsel alanlar arasında küçük ama anlamlı bir ilişki olduğunu bildirilmiştir.

Ağırlıklı olarak İrlanda’daki araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen bu çalışma sonuçları geçtiğimiz günlerde JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery dergisinde yayınlanmıştır. Şimdiye kadar bu alanda pek çok çalışma olmasına rağmen sonuçların halen tutarsız olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bu araştırma ekibi ulaşılabilir tüm çalışmaları içeren bir meta analiz yapmaya karar vermiştir.

Bu hedef doğrultusunda Nisan 2016’ya kadarlık bir periyotta Pubmed, Cochrane Kütüphanesi, EMBASE ve SCOPSU kullanılarak bir araştırma gerçekleştirilmiştir. İşitme, bilinç, demans ve Alzheimer Hastalığını gibi anahtar kelimeleri içeren bu araştırmada hakemli dergilerde yayınlanan cohort ve kesitsel çalışmalar tercih edilmiş, vaka kontrol çalışmaları ise hariç tutulmuştur.

Bilişsel gerileme ile yaşla ilişkili işitme kayıpları arasındaki bağlantıyı inceleyen pek çok gözlemsel çalışma bulunmaktadır. Fakat sonuçlar bazı çalışmalarda farklılık göstermektedir. Bazılarında anlamlı bir ilişki olduğu belirtilirken bazılarında küçük ya da anlamlı bir ilişki olmadığı belirtilmektedir. Bir çalışmada işitme kaybı ile beyin hacmindeki azalma hızının ilişkili olduğu belirtilmiştir. Analizin baş yazarı David G. Loughery , Healio’ya ” Bu meta analiz,yanılgıyı azaltmak adına bir dahil olma kriteri kullanarak epidemiyolojik literatürde bir bağlantı olup olmadığını ortaya koymak üzere yürültülmüştür ” demiştir .

Çalışma ekibi, verileri değerlendirmek için rastgele efekt modelleri kullanarak maksimal ayarlanmış efekt alanlarını bir araya getirmiş ve yaşla ilişkili işitme kayıpları ile bilişsel fonksiyonların tüm alanları arasında küçük ancak anlamlı bir ilişki olduğunu bulmuştur. Yazarlar durumu, yaşla ilişkili işitme kaybının olası bir biyolojik gösterge olabileceği ve bilişsel gerilik, bilişsel bozukluk ve demansla ilgili risk faktörlerinin yeniden düzenlenebileceği şeklinde özetlemişlerdir.Kaynak: Healio.com; Loughrey DG, et al. Association of Age-Related Hearing Loss With Cognitive Function, Cognitive Impairment, and Dementia: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery 2017 Dec 7.

https://www.healio.com/family-medicine/geriatric-medicine/news/online/%7B06c37092-8ae4-4d9e-b21e-9be2dd936f71%7D/age-related-hearing-loss-may-contribute-to-cognitive-decline-dementia

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29222544

Bir Cevap Yazın